Sökning: "Mikael Lindström"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Mikael Lindström.

 1. 1. Faktoriseringsalgoritmer och Kryptografi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :David Elinder; Eric Lindström; Alexander Schälin; Mikael Strömstedt; Lukas Sundqvist; [2019-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta arbete behandlas olika kryptosystem, de underliggande matematiska problem som håller kryptosystemen säkra och de algoritmer som löser dessa problem. De kryptosystem som behandlas är ElGamal och RSA. LÄS MER

 2. 2. Det vore ju skam om det inte fungerade bättre – En fallstudie förfelsökning av projekteringsprocessen

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Filip Lindström; Mikael Persson; [2014]
  Nyckelord :Lean; Building process; Streamlining; BIM; Improvement measures; LEAN; Byggprocessen; Effektivisering; BIM; Förbättringsåtgärder;

  Sammanfattning : Den här rapporten redovisar resultatet av en fallstudie på projektet Göingegården som genomförs i regi av Derome Mark & Bostad. Syftet med rapporten är att kartlägga arbetsprocessen och därefter belysa var det finns felkällor och störst förbättringsmöjligheter, av vilken anledning samt vilka konsekvenser som dessa får. LÄS MER

 3. 3. Interaction between metallic microparticles and mesospheric plasma

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES); KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Hannes Lindström; Mikael Nivala Fernberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Specialpedagogernas uppdrag och vardag - enligt dem själva!

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mikael Lindström; [2012]
  Nyckelord :specialpedagogens uppdrag; specialpedagogik; styrdokument; relationellt och kategoriskt perspektiv; systemteori; en skola för alla;

  Sammanfattning : Med denna studie undersöks hur specialpedagogerna själva uppfattar att deras kompetens och kunnande tillvaratas inom den organisation de verkar. Kring specialpedagogiken har det ofta funnits olika uppfattningar om dess innehåll och vad det bör innehålla både i teori och praktik. LÄS MER

 5. 5. Design and Development of a Multifunctional Test Rig

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Johan Stridh; Mikael Lindström; [2010]
  Nyckelord :Test rig Product design and development Faiveley Transport Nordic AB Pro Engineer Structural analysis Pneumatics ; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this project, the several steps in a product development process can be followed, from the first brainstorming of basic concepts to the final implementation of the manufactured product in the factory. The project was assigned by Faiveley Transport Nordic AB and its aim was to design a well functioning test rig for testing of their train brake units. LÄS MER