Sökning: "Mikael Lindström"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Mikael Lindström.

 1. 1. Faktoriseringsalgoritmer och Kryptografi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :David Elinder; Eric Lindström; Alexander Schälin; Mikael Strömstedt; Lukas Sundqvist; [2019-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta arbete behandlas olika kryptosystem, de underliggande matematiska problem somhåller kryptosystemen säkra och de algoritmer som löser dessa problem. De kryptosystem sombehandlas är ElGamal och RSA. LÄS MER

 2. 2. Det vore ju skam om det inte fungerade bättre – En fallstudie förfelsökning av projekteringsprocessen

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Filip Lindström; Mikael Persson; [2014]
  Nyckelord :Lean; Building process; Streamlining; BIM; Improvement measures; LEAN; Byggprocessen; Effektivisering; BIM; Förbättringsåtgärder;

  Sammanfattning : Den här rapporten redovisar resultatet av en fallstudie på projektet Göingegården som genomförs i regi av Derome Mark & Bostad. Syftet med rapporten är att kartlägga arbetsprocessen och därefter belysa var det finns felkällor och störst förbättringsmöjligheter, av vilken anledning samt vilka konsekvenser som dessa får. LÄS MER

 3. 3. Interaction between metallic microparticles and mesospheric plasma

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES); KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Hannes Lindström; Mikael Nivala Fernberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Design and Development of a Multifunctional Test Rig

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Johan Stridh; Mikael Lindström; [2010]
  Nyckelord :Test rig Product design and development Faiveley Transport Nordic AB Pro Engineer Structural analysis Pneumatics ; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this project, the several steps in a product development process can be followed, from the first brainstorming of basic concepts to the final implementation of the manufactured product in the factory. The project was assigned by Faiveley Transport Nordic AB and its aim was to design a well functioning test rig for testing of their train brake units. LÄS MER

 5. 5. Foreign Aid in North Korea – Can We Meet?: A survey and analysis of foreign aid development strategies for the Democratic People’s Republic of Korea proposed by its government and the international donor community

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Pia Lindström; Mikael Staaf; [2008]
  Nyckelord :North Korea; foreign aid; humanitarian aid; development strategy; development economic theory;

  Sammanfattning : The aim of this comparative qualitative field study is to document and analyse what foreign assistance the government of North Korea wants to receive from the international donor community, and what foreign assistance the international donor community wants and is capable of providing to North Korea. The empirical evidence, collected during a field trip of three weeks to North Korea in 2006, identifies the foreign aid development strategies of the respective parties. LÄS MER