Sökning: "Peter Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade orden Peter Johansson.

 1. 1. IFRS 16 - Implementeringens effekter på publika flygbolags kapitalstruktur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Peter Johansson; Jonathan Praetorius; [2020-07-09]
  Nyckelord :IFRS 16; IAS 17; leasing; flygbolag; kapitalstruktur; skuldsättningsgrad.; IFRS 16; IAS 17; leasing; airlines; capital structure; debt-to-equity ratio;

  Sammanfattning : Background: Leasing has proven to be a common financing alternative in capital-intensive industries. Studies also indicate that operating leases, which according to IAS 17 are to be excluded from the balance sheet, constitute the majority of existing leasing agreements. LÄS MER

 2. 2. I Peter Pans fotspår : växter för lek på förskolegården

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Tina Johansson; [2020]
  Nyckelord :växter; förskolegård; funktion; Peter Pan; fantasi; slitstarka växter; grön lekmiljö; barn;

  Sammanfattning : Intresset för den här studien har byggts på genom åren. Barn och unga har alltid engagerat mig och mitt tidigare arbete som lärare och förskolelärare har gett mig god insikt i barns lekutveckling och lärande. LÄS MER

 3. 3. Dynamic Co-authorship Network Analysis with Applications to Survey Metadata

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Peter Johansson; [2020]
  Nyckelord :Network theory; social network analysis; dynamic networks; co-authorship networks; scientometrics; scholarly data;

  Sammanfattning : Co-authorship networks are a particular sort of social networks representing authors collaborating on joint publications. Such networks are studied within the fields of bibliometrics and scientometrics. LÄS MER

 4. 4. Hållbar utveckling och klimatfrågor under den geografiska luppen : En läromedelsstudie för kursen Geografi 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Amsandra Johansson; [2020]
  Nyckelord :Läromedelsstudie; geografi; gymnasiet; hållbar utveckling; klimatförändring;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate if the textbooks Geografi 1: människan, resurserna,miljön, hållbar utveckling by Peter Östman, Geografi 1 för gymnasieskolan by Jan Wiklundand Vår planet – Geografi 1 by Marko Sandelin and Karl Andersson corresponds with thesubject curriculum for Geography and specifically the course curriculum for Geography 1,with focus on the concepts of sustainable development and climate change. Furthermore, thestudy also looks at how these concepts connect to a geographical perspective and how such aperspective can inform these topics. LÄS MER

 5. 5. Mundane Resistance to Feminism

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Tersmeden; Frida Andersson; [2020]
  Nyckelord :Feminism; Femvertising; Mundane Resistance; Brand Activism; Male Perspective; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Mundane Resistance to Feminism - Exploring men’s resistance to feminism through femvertising commercials Date of the Seminar: 2020-06-05 Course: BUSN39 Business Administration: Degree Project in Global Marketing - Master Level Authors: Frida Andersson & Sofie Tersmeden Supervisor: Peter Svensson Key words: Feminism, Femvertising, Mundane Resistance, Brand Activism, Male Perspective. Thesis purpose: The purpose of this thesis is to investigate how men express mundane resistance to feminism, when being exposed to femvertising. LÄS MER