Sökning: "Peter Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade orden Peter Johansson.

 1. 1. Subitiseringsförmåga, engagemang och självförtroende : En interventionsstudie i årskurs 4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Peter Nilsson; Roger Johansson; Ann-Lill Stark; [2021]
  Nyckelord :action research; arithmetic; categorical perspective; conceptual subitization; constructivism; intervention; number sense; perceptual subitization; relational perspective; representations; special educational perspectives; aktionsforskning; aritmetik; intervention; kategoriskt perspektiv; konceptuell subitisering; konstruktivism; perceptuell subitisering; relationellt perspektiv; representationer; specialpedagogiska perspektiv; taluppfattning;

  Sammanfattning : Subitiseringsförmåga ses som en grundläggande färdighet inom taluppfattning. Syftet med studien var att bidra med kunskap om sambandet mellan konceptuell subitisering och taluppfattning, samt vilken påverkan vårt interventionsprogram har på elever med svag konceptuell subitiseringsförmåga. LÄS MER

 2. 2. Anestesisjuksköterskans upplevelser av att delta vid omedelbart kejsarsnitt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Peter Johansson; Filipp Pääjärvi; [2021]
  Nyckelord :caesarean section; experience; nurse anesthetist; nursing; qualitative content analysis.; anestesisjuksköterska; kejsarsnitt; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: En övergripande indikation för ett omedelbart kejsarsnitt är om mammans, barnets eller bådas hälsa riskeras under en vaginal förlossning. I samband med dessa oförutsedda situationer ska anestesisjuksköterskan ha god omvårdnadskunskap men också kunskap gällande den medicinska utrustningen och assistera anestesiologen i samband med generell anestesi. LÄS MER

 3. 3. IFRS 16 - Implementeringens effekter på publika flygbolags kapitalstruktur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Peter Johansson; Jonathan Praetorius; [2020-07-09]
  Nyckelord :IFRS 16; IAS 17; leasing; flygbolag; kapitalstruktur; skuldsättningsgrad.; IFRS 16; IAS 17; leasing; airlines; capital structure; debt-to-equity ratio;

  Sammanfattning : Background: Leasing has proven to be a common financing alternative in capital-intensive industries. Studies also indicate that operating leases, which according to IAS 17 are to be excluded from the balance sheet, constitute the majority of existing leasing agreements. LÄS MER

 4. 4. I Peter Pans fotspår : växter för lek på förskolegården

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Tina Johansson; [2020]
  Nyckelord :växter; förskolegård; funktion; Peter Pan; fantasi; slitstarka växter; grön lekmiljö; barn;

  Sammanfattning : Intresset för den här studien har byggts på genom åren. Barn och unga har alltid engagerat mig och mitt tidigare arbete som lärare och förskolelärare har gett mig god insikt i barns lekutveckling och lärande. LÄS MER

 5. 5. Dynamic Co-authorship Network Analysis with Applications to Survey Metadata

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Peter Johansson; [2020]
  Nyckelord :Network theory; social network analysis; dynamic networks; co-authorship networks; scientometrics; scholarly data;

  Sammanfattning : Co-authorship networks are a particular sort of social networks representing authors collaborating on joint publications. Such networks are studied within the fields of bibliometrics and scientometrics. LÄS MER