Sökning: "Peter Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade orden Peter Johansson.

 1. 1. Associationerna mellan fysisk aktivitet, stillasittande beteende, hälsorelaterad livskvalitet och ländryggssmärta hos ungdomar och unga vuxna : en utforskande litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Mikael Johansson; Peter Ståhl; [2022]
  Nyckelord :Fysisk Aktivitet; Livskvalitet; Ländryggssmärta; Stillasittande Beteende; Unga Vuxna; Ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ländryggssmärta är multifaktoriellt och ett globalt problem som förekommer i alla åldrar. Fysisk aktivitet har hälsofördelar i kontrast till fysisk inaktivitet och stillasittande beteende som medför hälsorisker. Prevalensen av ländryggssmärta hos ungdomar ökar med ålder och drabbar även unga vuxna. LÄS MER

 2. 2. Framgångsfaktorer för virkesköpare : en kvantitativ studie bland virkesköpare hos Holmen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Lars Peter Johansson; [2022]
  Nyckelord :virkesköp; framgång; råvaruförsörjning; virkesanskaffning; enkät; multivariat dataanalys; köpegenskaper;

  Sammanfattning : Ett ökat behov för de svenska skogsindustriföretagen på skogsråvara har skapat en stor konkurrens bland skogsföretagen att få köpa virke från de privata skogsägarna. Denna stora konkurrens innebär att virkesköparna på skogsföretagen får en allt viktigare roll i att behålla och utöka sitt företags marknadsandelar på den privata skogsägarmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Det nya digitala teamledarskapet : Performance management i en lärande organisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emma Johansson; Felicia Sehlin; [2022]
  Nyckelord :Digital team leadership; virtual team; performance management; Peter Senge- The fifth discipline; learning organization; digitalization; Digitalt teamledarskap; virtuella team; performance management; Peter Senge- Den femte disciplinen; lärande organisation; digitalisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av vår tids största omställningar är digitaliseringen. Den digitala innovationen har varit avgörande och öppnat möjligheter för kommunikation och samarbete hos företag runt om i världen. Virtuella team har kommit att blivit en stor del av dagens arbetssituation. LÄS MER

 4. 4. Bondeuppror och konungaförakt : En studie av den historiska beskrivningen avupprorsmännen Nils Dacke och Engelbrekt Engelbrektsson

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Julia Johansson; Peter Stjärneborn; [2022]
  Nyckelord :Nils Dacke; Engelbrekt Engelbrektsson; historieskrivning; historiografi; monumentalisering; historiebruk;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to analyze and discuss the historiographical depictions of two Swedish historical insurgents, Nils Dacke and Engelbrekt Engelbrektsson in the encyclopedia Nordisk Familjebok and other literary works. Furthermore, the essay will also conduct an analysis on the use of history by using Karlssons typology, regarding the monuments dedicated to Nils Dacke in Virserum, Småland and Engelbrekt Engelbrektssonin Örebro, Närke. LÄS MER

 5. 5. Subitiseringsförmåga, engagemang och självförtroende : En interventionsstudie i årskurs 4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Peter Nilsson; Roger Johansson; Ann-Lill Stark; [2021]
  Nyckelord :action research; arithmetic; categorical perspective; conceptual subitization; constructivism; intervention; number sense; perceptual subitization; relational perspective; representations; special educational perspectives; aktionsforskning; aritmetik; intervention; kategoriskt perspektiv; konceptuell subitisering; konstruktivism; perceptuell subitisering; relationellt perspektiv; representationer; specialpedagogiska perspektiv; taluppfattning;

  Sammanfattning : Subitiseringsförmåga ses som en grundläggande färdighet inom taluppfattning. Syftet med studien var att bidra med kunskap om sambandet mellan konceptuell subitisering och taluppfattning, samt vilken påverkan vårt interventionsprogram har på elever med svag konceptuell subitiseringsförmåga. LÄS MER