Sökning: "Minette Olsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Minette Olsson.

 1. 1. Anknytningshierarkier i förskolan - En innehållsanalys om hur pedagoger uppfattar sitt omsorgsuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Lindfors; Minette Olsson; [2019]
  Nyckelord :Anknytningsteori; anknytning; anknytningshierarkier; Trygg bas;

  Sammanfattning : Kunskapsområdet för det här examensarbetet är anknytning, uppsatsen sätter fokus på anknytningsteorins roll i förskolan. Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger i förskolan uppfattar omsorgsuppdraget samt hur de arbetar med det. LÄS MER

 2. 2. Omgivningsfaktorers inverkan på delaktighet i vården för patienter med afasi

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Christina Olsson; Minette Svensson; [2012]
  Nyckelord :afasi; arbetsterapi; patientinflytande; kommunikation; omgivningsfaktorer; delaktighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delaktighet är förutsättning för god vård, och en rättighet för patienten. Delaktighet bygger på god kommunikation mellan vården och patienten. Personer med afasi efter stroke kan ha nedsatt förmåga att förstå information, och uttrycka behov och önskemål. LÄS MER