Sökning: "Molnbaserad"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet Molnbaserad.

 1. 1. Smart Choices of Logistic Flows in Autonomous Transport System

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Hanna Ma; [2020]
  Nyckelord :Applied mathematics; mixed integer linear programming; logistic planning; Tillämpad matematik; blandad heltalsprogrammering; logistikplanering;

  Sammanfattning : PLAS is a cloud-based software used for planning and scheduling fleets of vehicles for material transport. PLAS consists of two components; the Logistic Flow Solver (LFS) and the Material Transport Scheduler (MTS). Based on transportation requests, the LFS generates a set of logistic flows. LÄS MER

 2. 2. Automatiserade GUI-tester i praktiken : En fallstudie på Triona AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Eva Dahl Thomas; Robin Borg; [2020]
  Nyckelord :automated GUI-testing; Selenium Webdriver; automated tests; automated regression tests; tools for automating GUI-tests; automatiserad GUI-testning; Selenium Webdriver; automatiserade test; automatiserade regressionstest; verktyg för automatiserade GUI-test;

  Sammanfattning : Testning är en nödvändig men kostsam del av mjukvaruutveckling. Test utförs på olika abstraktionsnivåer och kan vara manuella eller automatiserade. På lägsta abstraktionsnivå, enhetsnivå, är automatiserad testning vanligt och relativt okomplicerat, medan systemtester är svårare att automatisera. LÄS MER

 3. 3. Spårbunden Tillståndsövervakning av tåg med IoT lösning : För snabbare utveckling av detektor-prototyper inom IoT

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Markus Jonsson; Mattis Heberlein; [2020]
  Nyckelord :Underhåll; IoT; Tåg; Hjulskador;

  Sammanfattning : Järnvägsnätet i Sverige är omfattande och kräver hundratals olika detektorer för att mäta tillståndsbehovet av tåg. Underhållet behöver effektiviseras och järnvägen behöver byggas ut för att efterfrågan på transport på järnvägen skall kunna öka. Men dagens detektorer och systemlösning är mycket dyra och ibland föråldrade. LÄS MER

 4. 4. Smart Greenhouse

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Filip Joneus; Andreas Ellingsen; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Although automated greenhouse systems are widely used in industrial horticulture, the availability of similar, but simpler and affordable systems for residential greenhouses is low. The purpose of this project is, therefore, to design and develop a smart greenhouse system that supports standalone and remote monitoring and control of residential greenhouses. LÄS MER

 5. 5. Improving Software Testing in an Agile Environment

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jérôme de Chauveron; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Software development has evolved at an ever-increasing pace over the past years, one of the forces behind this acceleration is the move from on-premise application to cloud- based software: Software as a service (SaaS). Cloud computing has changed the way applications are deployed used and tested. LÄS MER