Sökning: "process description"

Visar resultat 1 - 5 av 1116 uppsatser innehållade orden process description.

 1. 1. Kommunikation av osäkerhet i EFSAs livsmedelsbedömningar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning; Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

  Författare :Berivan Mirsa; [2023]
  Nyckelord :EFSA; livsmedels; säkerhet; kommunikation; osäkerhet; bedömningar; Science General;

  Sammanfattning : The European Food Safety Authority (EFSA) is an EU agency, providing scientific advice and standards surrounding risk assessment in order to maintain food safety in Europe. The aim of this study was to investigate how EFSA communicates uncertainty in conditions of their assessment and if the recommended guidelines by EFSA 2019 is fulfilled. LÄS MER

 2. 2. Fabrication and characterization of GaAsxP1-x single junction solar cell on Si for III-V/Si tandem solar cell

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad fysik

  Författare :Elaheh Aghajafari; [2023]
  Nyckelord :III-V semiconductor; GaAsxP1-x heteroeputaxy; hydride vapor phase epitaxy; III-V Si solar cell; III-V halvledare; GaAsxP1-x epitaxiallager; hydridångfasepitaxi; III-V Si solcell;

  Sammanfattning : Silicon based solar cells have been used as photovoltaic devices for decades due to reasonable cost and environment- friendly nature of silicon. But the conversion efficiency of silicon solar cell is limited; for instance, the maximum conversion efficiency of a crystalline silicon solar cell available in the market developed by Kaneka Corporation is 26 % [1]. LÄS MER

 3. 3. Förutsättningar för förändring : En kvalitativ studie om socionomers erfarenheter av missbruksbehandling för människor med skadligt bruk och- eller beroendeproblematik

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Marit Olsson; [2023]
  Nyckelord :alcohol; basic needs; change; change process; drugs; motivation; relationship building; alkohol; basala behov; förändring; förändringsprocess; motivation; narkotika; relationsskapande;

  Sammanfattning : Abstract: Social Services offers needs-proven help- and support measures to people who need to get out of their addiction. Öppenvård (needs-proven individual help- and support intervention, through social services) is one of the Social Services' voluntary efforts aimed at adults with harmful use and or addiction problems. LÄS MER

 4. 4. Odling av växter för naturvård i Sverige : behovsanalys och processbeskrivning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of People and Society

  Författare :Sofia Dahlgren; [2022]
  Nyckelord :Inhemska växter; naturvård; odling; kärlväxter; ängsväxter; ekologi; bevarandebiologi; biologisk mångfald; ekosystemtjänster; restaurering;

  Sammanfattning : Förlusten av biologisk mångfald är numera ett erkänt problem över hela världen. Många forskare och organisationer har gått ut med att vi måste restaurera stora naturområden med utarmade ekosystem för att bromsa och helst vända denna trend (Balvanera et al. 2019; IUCN 2019). LÄS MER

 5. 5. Optimering av slutflöde i produktionslina : Produktion av bakaxelbryggor hos Scania Luleå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Tobias Wahlroos; [2022]
  Nyckelord :kapacitetsökning; arbetsförhållanden; produktion; transport; lean production; socioteknik;

  Sammanfattning : Scania operates in a rapidly changing industry. Technical innovations, environmental requirements and green fuels are just some of the factors that force the transport sector to constantly develop in step with the environment. This is also the case at Scania Luleå and is reflected in the production of rear axle housings to trucks and buses. LÄS MER