Sökning: "lobbyarbete"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet lobbyarbete.

 1. 1. Värdet av vårdens digitalisering – vem sätter ramarna? : En källkritisk studie av en konsultrapports väg genom medierna

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Katti Björklund; [2021]
  Nyckelord :digitalisering; vård; e-hälsa; McKinsey; lobbying; källkritik; tolkningsramar; informationssubventioner; lagstiftningssubventioner;

  Sammanfattning : En rapport från det globala managementkonsultbolaget McKinsey, Värdet av digital teknik i den svenska vården från 2016, har fått en viktig roll i myndigheternas och SKR:s arbete med att digitalisera den svenska vården. Uppsatsens syfte är att göra en källkritisk analys av rapporten och hur den omskrivits och debatterats i medierna. LÄS MER

 2. 2. Att prata politik -En kvalitativ studie om lobbyistens kommunikativa handlande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Elin Hemreus; Hampus Fernström; [2014]
  Nyckelord :lobbyism; kommunikativt handlande; kunskap; demokrati; reglering; politisk kommunikation; strategisk kommunikation; opinionsbildning; makt; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar öka förståelsen om hur lobbyarbete bedrivs i Sverige, hur det förstås och porträtteras av lobbyister själva samt vad det får för konsekvenser för demokratiska värderingar. Studien utgår från lobbyistens perspektiv och kompletteras med den allmänna bilden av lobbyism från media och riksdag. LÄS MER

 3. 3. Så säljer man välgörenhet : om PR, opinionsbildning och lobbying i ideella organisationer

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Humanistiska institutionen

  Författare :Jonna Kihlman; [2008]
  Nyckelord :ideella organisationer; opinionsbildning; lobbying; PR; Amnesty; Röda Korset; Rädda Barnen; Läkare utan gränser; Kvinna till Kvinna;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ideella organisationer arbetar med opinionsbildning och påverkansarbete mot allmänheten och politiska beslutsfattare. Jag ville se hur organisationer direkt, eller via opinion, går tillväga för att påverka ett politiskt beslut eller skapa uppmärksamhet för sina frågor. LÄS MER

 4. 4. UNSCR 1325 i idé och praktik - en analys av säkerhetsrådsresolution 1325:s potential

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Bahar Golnar; [2008]
  Nyckelord :UNSCR 1325; feminism; kvinnor; fred och säkerhet; könspositioner;

  Sammanfattning : I oktober år 2000 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1325 (UNSCR 1325) som behandlar kvinnor, fred och säkerhet. Detta var första gången kvinnors status i säkerhetspolitik behandlades på högsta internationella nivå, och resolutionen är delvis en produkt av lobbyarbete gjort av kvinnors NGO:s. LÄS MER

 5. 5. Regionala frågor på lokal nivå - En studie av HH-samarbetet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Magnus Högnäs; Patrik Budde; [2008]
  Nyckelord :Regionalisering; Öresundsregionen; HH-samarbetet; begränsad rationalitet ; transnationellt samarbete ; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan 1995 har ett transnationellt samarbete formats mellan Helsingborg och Helsingör. HH-samarbetet har som roll att profilera och stärka städerna i Öresundsregionen via integrationsprojekt. Arbetet pendlar mellan lobbyarbete och direkt stöd till enskilda projekt. LÄS MER