Sökning: "Monica Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Monica Karlsson.

 1. 1. Gymnasieelevers syn på sitt eget lärande - En utgångspunkt i specialpedagogens skolutvecklingsuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Monica Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Elever Lärande Metakognition;

  Sammanfattning : Sammanfattning Karlsson, Monica (2018). Gymnasieelevers syn på sitt eget lärande. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag En specialpedagog ska aktivt arbeta med skolutveckling. LÄS MER

 2. 2. KVINNAN I KONFLIKTEN Stridande soldat eller gråtande moder? En kvantitativ innehållsanalys av könsrepresentation i svensk egenproducerad konfliktrapportering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Mia Holmberg Karlsson; Ellinor Svensson; [2017-10-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractThe purpose of this study is to acquire knowledge of how much and in what way women, compared to men, are portrayed in Swedish self-produced conflict reporting. The aim is to investigate the quantitative representation of the sexes and to conclude to what extent men and women get to play leading, subordinated or minor parts, and to what extent they get portrayed with stereotypical masculine and feminine attributes. LÄS MER

 3. 3. Upprop Online : En kvalitativ studie av "Förbjud tiggeriet nu"

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Jennie Christensen; Monica Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Tiggare; tiggeri; upprop; protest; social media;

  Sammanfattning : Tiggare/tiggeri är fenomen som blivit allt vanligare i vårt svenska samhälle. Samtidigt som företeelsen av tiggare/tiggeri blivit mer synlig har även röster som kräver ett förbud av tiggeri höjts. Märkbart är hur det via social media sprids budskap med starka argument som belyserden problematik många människor upplever med tiggeriet. LÄS MER

 4. 4. Drar vi åt samma håll? : En arbetsmarknadspolitisk åtgärd utifrån tre perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Pedagogik och sociologiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Pedagogik och sociologiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Pedagogik och sociologiFilosofiska fakulteten

  Författare :Monica Karlsson; Madeleine Larson; Ann-Sofie Persson; [2014]
  Nyckelord :Arbetsmarknadspolitisk åtgärd; unga vuxna; meningen med arbete; effektmål; 100-satsningen ; arbetslöshet;

  Sammanfattning : Arbetslösheten bland unga vuxna är idag hög i Sverige. Detta samhällsproblem förebyggs bland annat genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Denna sociologiska studie bygger på kvalitativ metod och baseras på tio intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Perifer venkateter : förebyggande av komplikationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Monica Cervin; Ann-Charlotte Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Peripheral venous catheter; nursing; phlebities; sepsis; thrombophlebitis; perifer venkateter; omvårdnad; flebit; sepsis; tromboflebit;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungefär hälften av alla vuxna som vårdas på sjukhus erhåller en perifer venkateter (PVK) för intravenöst behandling. Det finns risk för lindriga eller allvarliga komplikationer. Den vanligaste komplikationen är tromboflebit och den allvarligast är infektion. LÄS MER