Sökning: "Nätgrooming"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Nätgrooming.

 1. 1. “Om man inte pratar om det kan man inte göra något åt det heller”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Björkman; Sarah Börjesson; [2023-10-23]
  Nyckelord :Nätgrooming; fritidshem; kapabla väktare; digital kompetens; digital litteracitet; informellt lärande; formellt lärande; sociokulturellt perspektiv; barn som sociala aktörer;

  Sammanfattning : Internet är en viktig del i barns vardagliga liv där bibehållandet och skapandet av sociala relationer kan ses centralt. Genom internet och digitala verktyg finns det stora möjligheter till lärande, men det finns även risker som kan påverka barnens liv negativt. LÄS MER

 2. 2. De osynliga övergreppen av unga : En litteraturbaserad studie om grooming

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ida Calmén; Maria Jonsson; [2020]
  Nyckelord :sexuellt utnyttjande av barn; offer; internet; grooming;

  Sammanfattning : Grooming som fenomen innebär att förövaren förbereder och manipulerar för att sexuellt utnyttja ett barn. Barnets nätverk, trygghet och sociala skydd minskar gradvis. I takt med internets utveckling har grooming ökat markant både som brott och fenomen. LÄS MER