Sökning: "sexuellt utnyttjande av barn"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden sexuellt utnyttjande av barn.

 1. 1. Towards Dialogue Models for Online Grooming Detection

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tobiaz Paulsson; [2020]
  Nyckelord :Online child sexual abuse; grounded theory; dialogue theory; knowledge elicitation; Sexuella övergrepp mot barn på internet; dialogteori; grundad teori; kunskapselicitering;

  Sammanfattning : Social networks are a popular way for people to engage in activities and find new friends over the Internet. One central feature that these services share is the possibility for users to interact and share personal information. LÄS MER

 2. 2. De osynliga övergreppen av unga : En litteraturbaserad studie om grooming

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ida Calmén; Maria Jonsson; [2020]
  Nyckelord :sexuellt utnyttjande av barn; offer; internet; grooming;

  Sammanfattning : Grooming som fenomen innebär att förövaren förbereder och manipulerar för att sexuellt utnyttja ett barn. Barnets nätverk, trygghet och sociala skydd minskar gradvis. I takt med internets utveckling har grooming ökat markant både som brott och fenomen. LÄS MER

 3. 3. Straffrättsliga mognadsbedömningar av barn.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Felicia Fabian; [2020]
  Nyckelord :Sexuella övergrepp mot barn; våldtäkt mot barn; sexuellt utnyttjande mot barn; barnrätt; barnkonventionen; barnets bästa; rättssäkerhet; legalitetsprincipen; objektivitetsprincipen; förutsebarhet; mental mognad; mognadsbedömningar; hjärnans utveckling; frivillighet; samtycke; sexuellt självbestämmande.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Whistleblower Protection as a Potential Piece of the Puzzle to End Sexual Exploitation and Abuse in UN Peacekeeping Operations

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Rävås; [2019]
  Nyckelord :International law; international organizations; United Nations; whistleblower; whistleblower protection; Anders Kompass; sexual exploitation and abuse; ARIO; peacekeeping; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2014, Anders Kompass, a Swedish national working for the UN in Geneva, received a report of French peacekeepers exploiting and raping children in the Central African Republic (CAR). When Kompass handed over the report to France, in an attempt to stop the abuse, he was treated as a whistleblower and faced retaliation from the UN. LÄS MER

 5. 5. Att manipulera ett barn : En litteraturöversikt om grooming

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Kajsa Knutsson; [2018]
  Nyckelord :Grooming; internet-förövare; sexuellt utnyttjande av barn;

  Sammanfattning : Vuxna förövare använder sig av internet för att manipulera, denensibilera och sexuellt utnyttja barn. Syftet med föreliggande studie är att få en samlad bild kring begreppet grooming samt skapa en forskningsöverblick över företeelser som barn utsätts för på internet av vuxna förövare. Studien är en litteraturöversikt. LÄS MER