Sökning: "Nationalekonomi politik"

Visar resultat 1 - 5 av 782 uppsatser innehållade orden Nationalekonomi politik.

 1. 1. Samhällskunskapens påverkan av globaliseringen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Niklas Melin; [2020]
  Nyckelord :didaktik; globalisering; samhällskunskap; politik; undervisning;

  Sammanfattning : SammanfattningHela vår värld är påverkad av globaliseringen. Vi har kommit närmre varandra och ekonomi, kultur, information, utbildning, m.m. överförs över nationsgränser allt fortare i vår digitali-serade värld. LÄS MER

 2. 2. Ethnic Tension and Economic Development : An Econometric Panel Data Study of Ethnic Tensions Impact on Economic Development in African Countries

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Annacarin Karlsson; Lovisa Talp; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A high level of ethnic diversity characterizes the African continent and several countries have struggled with tensions between ethnic groups. Research has explained Africa’s history of slow economic growth as a result of ethnic diversity but few have investigated the impact of ethnic tensions on economic development. LÄS MER

 3. 3. En tolkning av Riksbankens reaktionsfunktion : - vad den är, innebär, samt hur den förändrats

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för nationalekonomi och statistik

  Författare :Tim Stavgren; [2016]
  Nyckelord :riksbanken; reaktionsfunktion; taylors regel; taylorregeln; stefan ingves; urban bäckström; lars heikensten; john taylor; inflationsmålet; inflationsmål; inflationsförväntningar; realtidsdata; produktionsgap; inflationsgap; KIX; kronindex;

  Sammanfattning : En förutsägbar centralbank är en viktig del i teorin för ett väl fungerande inflationsmål med stabil prisstegringstakt på önskvärd nivå. Förutsägbarheten ämnar att styra marknadsagenternas förväntningar i linje med målet sådant att löner och priser sätts efter detta. LÄS MER

 4. 4. Inflationen i Sverige - Hur påverkar Sveriges låga inflation ekonomin - har Svensson rätt om Riksbankens politik?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Aniela Gruszecki; Karin Hedlund; [2015-02-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Reporäntan är sänkt till noll för första gången i Sveriges moderna historia samtidigt som det pågår en livlig debatt om vilken inflationsnivå som är lämpligast. Lars E.O. Svensson arbetade som vice Riksbankschef åren 2007-2013 och har åsikter angående Riksbankens penningpolitik. LÄS MER

 5. 5. EU Trade Preferences and Developing Countries : A Gravity Model Investigation of the Everything But Arms Treaty

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Ester Holmgren; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis analyses the effects of EU’s Everything But Arms agreement on the leastdeveloped countries (LDC’s) and a set of other developing countries left outside thetreaty. It searches to prove if the LDC’s are capable of benefitting from the agreementor if they remain at the same level of exports. LÄS MER