Sökning: "Norden Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Norden Karlsson.

 1. 1. Optimizingthe placement of cleanup systems for marine plastic debris : Amulti-objective approach

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori; KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Stina Karlsson; Anisa Nordén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Marine plastic pollution is a pervasive problem and is estimated to only increase over the coming years. The realization of this has made several actors take action, of which one is the Danish Hydraulic Institute. LÄS MER

 2. 2. Palliativ vård i livets slutskede i hemmet : En litteraturstudie av närståendes upplevelser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Caroline Lindhe Jansson; Jennifer Karlsson; Hanna Zingmark; [2014]
  Nyckelord :Experiences; family; home; palliative care; relatives; Upplevelser; familj; hemmet; palliativ vård; närstående;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler människor väljer att vårdas hemma i livets slutskede. Denna utveckling ställer stora krav på de närstående att bära ansvaret för den döende anhöriges vård. Syfte: Syftet var att belysa närståendes upplevelser av palliativ vård i livets slutskede i hemmet i Norden. LÄS MER

 3. 3. Humleodling i Skånska socknar mellan 1658 och 1758 : En studie av geometriska avmätningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Katharina Persson; Sanna Ströbeck; [2013]
  Nyckelord :Humleodling; Landskapsvetenskap; Bygdeindelning; Geometriska avmätningar; Skåne;

  Sammanfattning : I Norden har humle använts vid ölbryggning sedan vikingatiden. Under historisk tid var öletmer än bara en dryck, det innehöll så mycket kalorier och näringsämnen att det kunde ersättaen hel måltid (Karlsson Strese 2008).Skåne har under historiens gång tillhört både Danmark och Sverige. LÄS MER

 4. 4. Balanserat styrkort i Folktandvården Västmanland : En studie utifrån tre aktörers upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Martin Karlsson; Rikard Magnusson; [2009]
  Nyckelord :balanserat styrkort; Folktandvården Västmanland; sjukvårdsorganisation;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Balanserat styrkort i Folktandvården Västmanland – En studie utifrån tre aktörers upplevelser. Seminariedatum: 16 januari 2009. Ämne/Kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Mötet mellan vårdpersonal och invandrare i hälso- och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Sofie Gustafson; Caroline Karlsson; [2006]
  Nyckelord :transkulturell omvårdnad; vårdpersonal; invandrare; Norden ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den ökade invandringen har fört med sig nya krav på hälso- och sjukvården. Fler kommunikationssvårigheter på grund av språkbarriärer har uppstått då vårdpersonalen har svårt att kommunicera med någon som inte talar samma språk. LÄS MER