Sökning: "Nordic equity markets"

Visar resultat 21 - 25 av 36 uppsatser innehållade orden Nordic equity markets.

 1. 21. Bolagsskattens påverkan på marknadsvärdet : En eventstudie kopplad till kapitalstruktur

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Markus Jansson; Calle Grundkvist; [2013]
  Nyckelord :Event study; tax shield; capital structure; corporate tax; market value; debt-equity ratio; CAAR; Eventstudie; skattesköld; kapitalstruktur; bolagsskatt; marknadsvärde; skuldsättningsgrad; CAAR;

  Sammanfattning : Sverige genomförde vid årsskiftet 2012/2013 ytterligare en sänkning av bolagsskatten. Denna gång från 26,3 till 22 procent. Målet med sänkningen var att hamna under EU’s genomsnittliga bolagsskattenivå vilket skulle minska företags incitament till att fly Sverige för lågskatteländer. LÄS MER

 2. 22. Volatility Spillover Effects in Scandinavian Equity Markets

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Yan Xu; [2013]
  Nyckelord :Key words: stock markets; US; the aggregate European; OMX group formation; 2008 financial crisis impacts; mean; volatility; spillover; Business and Economics;

  Sammanfattning : The mean and volatility spillover effects from the US and the aggregate European stock markets into individual Scandinavian equity markets are investigated by applying an EGARCH volatility-spillover model. Both the mean and volatility spillover effects from the US market are found to be significant. LÄS MER

 3. 23. Förändringens tider i fastighetsbranschen : En studie på utvecklingen före och efter finanskrisen 2008

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Joakim Rönnqvist; Robin Göthberg; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background and problem: The financial crisis 2008-2009 came out from an over-optimism among those who took the real estate loans in the U.S., and especially so-called subprime loans. LÄS MER

 4. 24. Generating Excess Returns through Value Investing - Evidence from the Nordic Equity Markets

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Aleksandr Kuznecov; Jonas Fredriksson; [2013]
  Nyckelord :Value Investing; Nordic Equities; Excess Returns;

  Sammanfattning : This study evaluates the performance of different value investing strategies. The strategies involve investing in publicly listed companies at the Nordic market from 1998 to 2012. Two standard portfolios were formed based on strategies by the widely acclaimed originator of value investing Benjamin Graham and hedge fund manager Joel Greenblatt. LÄS MER

 5. 25. The Performance of Nordic Insurance Stocks -A perspective from the abnormal return and the equity beta

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Hengye Li; [2012]
  Nyckelord :Equity Beta; Abnormal Return; CAPM-GARCH model; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract: The paper examined two important components in the CAPM model, Jensen’s alpha and equity beta, on the Nordic Insurance Index from 2003 to 2011. We found that the Insurance stocks in the Nordic markets provided abnormal returns of 15. LÄS MER