Sökning: "Occulture"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Occulture.

 1. 1. Häxor på nätet : En kvalitativ innehållsanalys av occulture i Witchtubers beskrivningar av rituell praktik och uppvisande av objekt i anslutning till högtiden Samhain

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Felicia Nyberget; [2021]
  Nyckelord :Wicca; Content analysis; Youtube; Ritual; Witch; Samhain; Occulture; Witchtubers; Neo-Paganism.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to concisely present an overview of the Pagan ritual practice before the Christianization of Ireland and the United Kingdom, which enables tracking down the connection and relationship between them and three American and British, Wiccan Youtube-creators nicknamed Witchtubers. Witchtuber’s description of Samhain and objects visible in chosen videos are analyzed from Christopher Partridge’s theory of Occulture along with the parameters of acceptance, harmonization and the centralization of Goddess-worship concluded by previous studies. LÄS MER

 2. 2. Från djävulsdyrkan och kyrkobränder till idoldyrkan och ut ur kyrkan : black metal som väg till religiös livsåskådning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Caroline Allard; [2019]
  Nyckelord :Black metal; satanism; occulture; re-enchantment; subkulturer; kultisk miljö; moralpanik; individuation; ockultism; populärkultur;

  Sammanfattning : Det här är en kvalitativ undersökning på hur en del använder black metal som en väg till religiös livsåskådning. Den är baserad på semistrukturerade intervjuer med fem män som är fans eller musiker inom black metal. Syftet är att studera hur dessa människor använder black metal och dess uttryck som en arena för religiös praktik. LÄS MER

 3. 3. Kaosets symfonier : En religionshistorisk analys av innehållet i Black Metalbandet Watains textkorpus

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Hans Jonsäll; [2016]
  Nyckelord :Watain; Black Metal; Occulture; Satanism; Gnosticism; Apocalypticism; Eschatology; Western esotericism; Occultism; Left-Hand Path; Chaos-gnosticism; Anti-cosmic Satanism; History of religions; Reception studies; Corpus linguistics; Content analysis; Watain; Black Metal; Occulture; Satanism; Gnosticism; Apokalyps; Eskatologi; Västerländsk esoterism; Ockultism; Vänstra Handens väg; Kaosgnosticism; Anti-kosmisk satanism; Religionshistoria; Receptionshistoria; Korpuslingvistik; Innehållsanalys;

  Sammanfattning : With this essay my aim is to uncover the content in the discography of the Swedish Black Metal act Watain in respect to lyrically expressed religious themes revolving around the tendencies within occulture and the Black Metal scene. To investigate the matter I have combined quantitative and qualitative analysis methods from the fields of corpus linguistics as well as content analysis, which provided me with an array of key words and their respective concordances (Key Word In Context, KWIC) in the texts. LÄS MER

 4. 4. Välsignad förbannelse : En retorisk analys av bibliskt material i Black Metallyrik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Gamla testamentets exegetik

  Författare :Hans Jonsäll; [2015]
  Nyckelord :Deuteronomy; Deut 28; blessings; curses; Black Metal; Extreme Metal; Funeral Mist; Arioch; Marduk; Maranatha; Blessed Curse; intertextuality; structuralism; rethorical criticism; polemics; satanism; occultism; occulture; apocalypse; apocalypticism; christianity; judaism; hebrew; Hebrew Bible; New Testament; aramaic; greek; music; lyrics; reception; history of reception; cultural studies; Bible and popular culture; Deuteronomium; Deut 28; välsignelser; förbannelser; Black Metal; Extreme Metal; Funeral Mist; Arioch; Marduk; Maranatha; Blessed Curse; intertextualitet; strukturalism; retorisk analys; polemik; satanism; ockultism; occulture; apokalyps; apokalyptik; kristendom; judendom; hebreiska; Hebreiska Bibeln; Nya Testamentet; arameiska; grekiska; musik; lyrik; reception; receptionshistoria; kulturorienterad bibelvetenskap; populärkultur;

  Sammanfattning : This bachelor thesis offers a rhetorical analysis of the album Maranatha by Swedish Black Metal artist Funeral Mist. Its main focus is on the intertextuality between the song "Blessed Curse" and the biblical book Deuteronomy, especially Deut 28 from which it has sampled a large portion of text. LÄS MER

 5. 5. Video Games and Contemporary Esotericism: A study of eco-spirituality and the Grand Polemical Narrative in Final Fantasy VII

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Robert Wedin; [2014-06-27]
  Nyckelord :Final Fantasy VII; video games; popular culture esotericism; Jeffrey Kripal; Superstory; occulture; eco-enchantment;

  Sammanfattning : The concern of this essay is how religious change can be understood through theway that conceptions of religiosity and spirituality are represented in popular culture. Thesuccess of works of popular culture are due to the ability of these works to resonate with alarge number of people, which suggests that popular culture reflects the hopes, desires, fearsand anxieties of these people. LÄS MER