Sökning: "Ombudsmen"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Ombudsmen.

 1. 1. Rättelse i fastighetsregistrets inskrivningsdel : Kan det vara mer rätt att rätta mer?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Isabell Nerman; Jesper Andersson; [2021]
  Nyckelord :Correction; Real Property Register; administrative law; rule of law; Land Code; Rättelse; fastighetsregister; förvaltningsrätt; rättssäkerhet; jordabalk;

  Sammanfattning : Av 19 kap. 22 § 1 st. första meningen jordabalken följer att om fastighetsregistrets inskrivningsdel innehåller någon uppenbar oriktighet som beror på inskrivningsmyndighetens eller någon annans skrivfel, på något liknande förbiseende eller på ett tekniskt fel, ska inskrivningsmyndigheten rätta uppgiften. LÄS MER

 2. 2. LOB i teori och praktik : En granskning av polisers tillämpning och kunskap av LOB i lokalpolisområde Göteborg City

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet; Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

  Författare :Christian Jensen; Anton Molin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Being taken into custody due to excessive intoxication, also called an LOB, is a big infringement of one’s personal liberty and integrity and takes place without the right to a fair trial. The number of such cases in Sweden average at around 60 000 per year, with the point of an action being to provide a safe space for the intoxicated individual to sober up. LÄS MER

 3. 3. Offentliganställdas yttrandefrihet på sociala medier : En studie av svensk rätt vid kritiska yttranden gjorda av offentligt anställda på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alice Engholm; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today, social media is the most important place for the exercise of freedom of expression. Asprivate individuals, we have an extensive right to express ourselves, but as employees, therights differ. LÄS MER

 4. 4. Den (över)sociala polisen: en rättssociologisk studie kring polisens närvaro i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Emma Emanuelsson; Annie Aniés; [2019]
  Nyckelord :polisen; rollförväntningar; social kontroll; sociala medier; police; role theory; social control; social media; Social Sciences;

  Sammanfattning : The presence of the police in social media may be considered going against the otherwise factual, professional and impartial authority which they are lawfully required to maintain. This, as a result of social media communication tending to be less formal than traditional methods of communication. LÄS MER

 5. 5. Ombudsmäns upplevelser av work-life balance : En kvalitativ studie om upplevelsen av work-life balance bland ombudsmän vid ett fackförbund beläget i Mellansverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Victoria Branteström; Therése Alm; [2019]
  Nyckelord :Work-life balance; Ombudsmen; Trade Union; Flexible Work Arrangements; Work identity; Work-life balance; Ombudsmän; Fackförbund; Flexibla Arbetsarrangemang; Arbetsidentitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka upplevelsen av work-life balance bland ombudsmän vid ett fackförbund beläget i Mellansverige. Studien utgick från en kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer med 10 respondenter. LÄS MER