Sökning: "Oscar Bang"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Oscar Bang.

 1. 1. Att välja rätt medium : En studie om olika virtuella mediers påverkan på kommunikationen inom globala virtuella team

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Althin; Oscar Bang; [2020]
  Nyckelord :Globala virtuella team; virtuella medier; medieval; kunskapsöverföring; Media Richness Theory.;

  Sammanfattning : Globala virtuella team (GVT) utgör ett konkurrenskraftigt alternativ till traditionella internationella uppdrag och blir därmed allt vanligare, inte minst i kölvattnet av covid-19- pandemin. Denna utveckling riskerar dock att bli på bekostnad av den interna kommunikationens effektivitet. LÄS MER

 2. 2. Bang for the Buck - Resource Allocation for Ambidextrous Innovation

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Oscar Johansson; William Carlheim-Gyllenskiöld; [2019]
  Nyckelord :Accounting and innovation; Ambidexterity; Exploration; Exploitation; Resource Allocation Process;

  Sammanfattning : In this thesis we explore how accounting can shape ambidextrous innovation strategies, i.e. the simultaneous achievement of both short and long-term innovation. By studying explorative and exploitative innovation efforts, we take an ex-ante perspective on ambidextrous innovation. LÄS MER