Sökning: "Oskar Björklund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Oskar Björklund.

 1. 1. Flytten från Skellefteå 1865-1900 : Ett bidrag till kartläggningen av den norrländska emigrationen

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Oskar Olsson; [2019]
  Nyckelord :Emigration; Migration; Skellefteå; 1800-tal; Norrland; Västerbotten;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka emigrationen från Skellefteå socken under perioden 1865–1900. Frågorna som ställs i studien är följande: Det lokala emigrationsmönstret följer eller skiljer sig från det nationella emigrationsmönstret. Vilka som emigrerade från undersökningsområdet och varför de valde att utvandra. LÄS MER

 2. 2. Planerade rastaktivitet : En kvalitativ studie om fritidslärares upplevelser av rastaktiviteters betydelse för elevers sociala samspel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Pontus Björklund; Oskar Björklund; [2019]
  Nyckelord :Fritidspedagog; Lärare; Kamratrelationer; Grupperingar; Raster; Elever;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att öka kunskapen om fritidslärares upplevelser av rastaktiviteters betydelse för elevers sociala samspel. Undersökningen grundas på kvalitativa intervjuer med åtta fritidslärare som jobbar på tre olika skolor och våra forskningsfrågor är: Vilken erfarenhet har fritidslärare av raster och rastaktiviteter? Vilken betydelse får rastaktiviteterna för kamratrelationer då den genomförs av en lärare? Vilken betydelse har rastaktiviteter för elevers grupperingar? På vilket sätt har rastaktiviteter betydelse för elevers sociala samspel? Resultatet av studien visar att alla fritidslärare anser att rastaktiviteter kan skapa möjligheter för kamratrelationer och lärande. LÄS MER