Sökning: "Patient-Professional relations"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Patient-Professional relations.

 1. 1. Vårdrelationer utan gemensamt språk : Kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Frida Andreasson; Ella Frenning; [2017]
  Nyckelord :Vårdrelationer; kommunikationssvårigheter; språkbarriär; omvårdnad; kommunikationshjälpmedel.;

  Sammanfattning : ABSTRACT                                                                                                        Background. Within a health care context, communication is a crucial basis in order to give a patient the care he or she deserves. LÄS MER

 2. 2. HBTQ-personers upplevelse av bemötande från vårdpersonal inom vården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Dahlin Amanda; Ekstrand Frida; [2016]
  Nyckelord :Communication; minority groups; health services; patient-professional relations; Kommunikation; minoritetsgrupper; sjukvård; patient-vårdgivare relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: En neutral och direkt kommunikation är en av de mest avgörande faktorerna för en persons upplevelse av bemötande i samhället. Samhället idag bygger på en heteronorm vilket bidrar till ett exkluderande av personer som inte ingår i denna norm, exempelvis HBTQ-personer. LÄS MER

 3. 3. Vilka erfarenheter patienter med hepatit C har av bemötandet i vården

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sara Nilsson; Johanna Persson; [2015]
  Nyckelord :Hepatitis C; Experiences; Patient-Professional relations; Patients; Encounter; Discrimination; Hepatit C; Erfarenheter; Patient-vårdarerelationer; Patienter; Bemötande; Diskriminering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den vanligaste smittvägen för hepatit C är genom intravenöst drogmissbruk. Smittöverföring kan även ske via blodtransfusioner eller stickskador i vården. Det finns många fördomar förknippade med sjukdomen och risken är stor att dessa färgar mötet med patienter. LÄS MER