Sökning: "Patrik Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Patrik Pettersson.

 1. 1. Nyttjandegrad på maskiner vid anläggningsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Patrik Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Byggproduktion; Nyttjandegrad; Byggteknik;

  Sammanfattning : I en alltmer konkurrensutsatt bransch där vinstmarginalerna är små gäller det för företagen att göra det de kan för att öka sin produktivitet, genom att nyttja sina verktyg så effektivt som möjligt. Ett sätt för de svenska byggbolagen att effektivt minska sina kostnader är att se över hur man nyttjar sina maskiner i produktion för att på så sätt vara mera kostnadseffektiva. LÄS MER

 2. 2. POSTOPERATIV LIVSKVALITET EFTER GENOMGÅNGEN OPERATION AV ABDOMINELLT AORTAANEURYSM : - En integrativ litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Tobias Antonsson; Patrik Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Abdominellt aortaaneurysm AAA ; Endovaskulär aneurysmbehandling EVAR ; Livskvalitet; Postoperativt; Sjuksköterska; Öppen operation OR ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Abdominellt aortaaneurysm (AAA) är en sjukdom där aortan blir utvidgad och riskerar att rupturera. Två operationsmetoder finns mot AAA, dessa är endovaskulär aneurysmbehandling (EVAR) och öppen operation OR. LÄS MER

 3. 3. EXEKUTIVA FÖRMÅGOR OCH PROKRASTINATION

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Patrik Pettersson; [2014]
  Nyckelord :prokrastination; exekutiva förmågor; självreglering; impulsivitet; responshämning; temporal discounting;

  Sammanfattning : De exekutiva förmågorna möjliggör avancerade kognitiva processer. Prokrastination är vår benägenhet att fördröja en planerad handling trots att fördröjningen förvärrar situationen. Denna uppsats har utforskat om det finns ett konceptuellt samband mellan konstrukten. LÄS MER

 4. 4. Dimensionering och studie av stommar i limträ, stål och betong med avseende på kostnad och miljöpåverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Patrik Pettersson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten innehåller ett projekt vars ändamål är att dimensionera alternativastommar i ståloch betong för en befintlig ladugård i limträ. Alla alternativ har sedan jämförts med avseendepå kostnads och miljöpåverkan. LÄS MER

 5. 5. The optimal way to increase cash holdings: From a market perspective - a study of various ways to increase cash holdings and their implications on market value during economic boom and recession

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ramin Khadem; Patrik Pettersson; [2013]
  Nyckelord :R D; CAPEX; Dividends; market value; excess cash; Business and Economics;

  Sammanfattning : The main purpose of this paper is to identify a relationship between different approaches to accumulate cash and companies’ market values between periods of different economic conditions. Our thesis contributes with information that helps firm managers decide how to increase cash holdings. LÄS MER