Sökning: "Planetväxlar"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Planetväxlar.

 1. 1. Optimering av en planetväxel genom användning av ett aktivt balanseringssystem

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Alexander Eng Stensson; Martin Olsson; [2017]
  Nyckelord :Planetväxel; Lastfördelning; Balanseringssystem; IQ-Steel; Beveloida kugghjul; Optimering; MSC Adams; KISSsoft; Hållbar produktutveckling;

  Sammanfattning : Arbetets syfte är att undersöka hur en planetväxel kan optimeras med avseende på kostnad och momentöverföringskapacitet då det konceptuella balanseringssystemet skapat av Swepart Transmission AB appliceras på en planetväxel. Arbetet undersöker även huruvida höghållfasta stål kan användas för att optimera en planetväxel ytterligare. LÄS MER

 2. 2. Utveckling och konstruktion av testrigg för planetväxlar i industrirobotar

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Michael Åkesson; Christoffer Niska; [2016]
  Nyckelord :Planetväxlar; böjstyvhet; vridstyvhet; lost motion; vridglapp; hysteres; verkningsgrad; livslängd; testrigg.;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet behandlar frågeställningen hur en testrigg kan utformas för att testa planetväxlar avsedda för industrirobotar. Ett sekundärt mål för testriggen är att i så stor utsträckning som möjligt vara modulär för att kunna testa olika storlekar av planetväxlar i samma testrigg. LÄS MER

 3. 3. Litteraturstudie, modellering och simulering av kugginteraktioner i planetväxlar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Henrik Alm Grundström; [2015]
  Nyckelord :Kugghjul; planetväxlar; verkningsgrad; finita elmentmetoden; kontaktmekanik; tandmodifikationer; utväxling; simulering; MSC ADAMS; MSC MARC; vridstyvhet; planetfasning; transmissionsfel;

  Sammanfattning : Detta arbete sammanfattar en del av den forskning som gjorts på kugghjul och planetväxlar med avseende på egenskaper som lastfördelning, verkningsgrad och ingreppsstyvheter. En jämförelse görs mellan olika metoder för beräkning av ingreppsstyvheter vilken visar på stora skillnader. LÄS MER

 4. 4. Automatic Transmission Power Flow Matrix Representation

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Martin Öun; [2014]
  Nyckelord :automatic transmission; planetary gear; matrix representation; automatisk växellåda; planetväxel; matrisrepresentation;

  Sammanfattning : The project has worked with the function and structure of epicyclical automatic transmissions.The goal of the project has been to find a mathematical way of representing the transmissionssetup and possible power flows. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av metoder for feldetektering av planetväxlar för mutterdragare

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Jon Boman; Gustav Storck; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Atlas Copco utfor accelererade livslangdsprov pa sina planetvaxlar for mutterdragare genom attkora dem med konstant hastighet och konstant moment tills de havererar. Foretaget onskade ettsatt att under drift detektera tidiga fel i vaxeln for att kunna avbryta testerna medan skadorna fortfarande ar i ett tidigt stadium. LÄS MER