Sökning: "Poweranalys"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Poweranalys.

 1. 1. Poweranalys : bestämmelse av urvalsstorlek genom linjära mixade modeller och ANOVA

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning; Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning

  Författare :Malik Hammi; Ahmet Hakan Akdeve; [2018]
  Nyckelord :Statistics; Power analysis; ANOVA; Mixed models; Statistik; Poweranalys; ANOVA; Variansanalys; Mixade modeller;

  Sammanfattning : In research where experiments on humans and animals is performed, it is in advance important to determine how many observations that is needed in a study to detect any effects in groups and to save time and costs. This could be examined by power analysis, in order to determine a sample size which is enough to detect any effects in a study, a so called “power”. LÄS MER

 2. 2. Motiverande samtal: Effekten på livsstilsförändringar och kliniska värden hos patienter med eller i riskzonen för livsstilsrelaterade sjukdomar : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv; Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

  Författare :Sandy Jakob; Anna Hellstrand; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att beskriva effekten av motiverande samtal (MI) på livsstilsförändringar och kliniska värden hos patienter diagnostiserade med eller i riskzonen för, utveckling av hypertoni, typ 2-diabetes och/eller fetma samt att granska artiklarnas undersökningsgrupp utifrån aspekterna könsfördelning, antal deltagare, poweranalys och bortfall. Metod: Studien hade en deskriptiv design och baserades på 15 vetenskapliga RCT-studier. LÄS MER