Sökning: "Psykisk helse"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Psykisk helse.

 1. 1. Idrett og helses påvirkelse av elevers psykiske helse

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kaisa Kristin Løkvik Helseth; [2020]
  Nyckelord :Psykisk helse; fysisk aktivitet; lærerens didaktiske valg;

  Sammanfattning : Skoleinspeksjonen (2018) skiver i ‘’kvalitetsgranskning av ämnet idrott och hälsa i årskurs 7-9’’ at undervisningen hovedsaklig fokuserer på undervisning innom kunnskapsområder som skal bedre elevenes fysisk aktivitet og er mest anpasset for de elever som allerede holder på med idrett på sin fritid. Undervisningen innom kunnskapsområdet helse og livsstil får en begrenset plass og blir sjeldent integrert i de praktiske momentene. LÄS MER

 2. 2. Selvopplevd psykisk helse, generell helserelatert livskvalitet og tinnitus

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Lorents Peter Aarsnes; [2017]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Denne studiens formål er å undersøke forholdene mellom helse-relatert livskvalitet (HRQoL) og selvopplevd psykisk helse med nivå av tinnitusplager målt med Tinnitus Handicap Inventory. I tillegg vil forholdene mellom hørsel, kjønn, utdanning første konsultasjon og nivå av tinnitusplager, HRQoL og selvopplevd psykisk helse bli undersøkt. LÄS MER

 3. 3. Bærekraftige behandlingskjeder. : Samhandling mellom kommune og sykehus

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Kari-Bente B. Ø. Skråstad; [2014]
  Nyckelord :integrated health care; collaboration synergy; functional and interactional determinants; multiple case study; Integrert helsetjeneste; synergieffekt; funksjonelle og interaksjonelle determinanter; multiple case study;

  Sammanfattning : Bakgrunn: Det er avdekket at pasienter med komplekse behov og kroniske lidelser har behov for mer integrerte helsetjenester en de har fått. Samhandlingsreformen fremmer at dagens helsevesen må desentraliseres for å gi integrerte tjenester til denne pasientgruppen. LÄS MER

 4. 4. Nettverksmøter for personer med samtidig rus- og psykiske lidelser i Valdres : Brukere og pårørende sin opplevelse og vurdering av Nettverksmøtemodellen.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Elin Reitan Thyri; Sigrun W-H Nordby; [2012]
  Nyckelord :Nettverksmøter; rus; psykiske lidelser;

  Sammanfattning : Formålet med denne undersøkelsen er å belyse pasienter og pårørende sin opplevelse og vurdering av nettverksmøtemodellen som behandlingsmetode for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse (ROP-lidelser). Studien ble gjennomført med en kvalitativ metode gjennom semistrukturerte intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Tsjetsjenske foreldres synspunkter på hjelp til barn og unge med psykiske vansker etter krig og flukt

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Kirsten Jagmann; [2009]
  Nyckelord :Refugees; Children and Youth; Mental Health; Resilience; Health Promotion; Flyktninger; barn og ungdom; psykisk helse; resiliens; helsefremmende;

  Sammanfattning : Bakgrunn: Mange barn og unge med flyktningbakgrunn sliter med psykiske vansker. Dette er en utfordring for helsetjenesten.Hensikt: Å beskrive tsjetsjenske foreldres opplevelse av foreldrerollen i henholdsvis Tsjetsjenia og Norge, og hvilke tiltak de opplever som best for deres barns psykiske helse. LÄS MER