Sökning: "Räntan"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade ordet Räntan.

 1. 1. An Attempt at Pricing Zero-Coupon Bonds under the Vasicek Model with a Mean Reverting Stochastic Volatility Factor

  Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

  Författare :Benjamin Neander; Victor Mattson; [2023]
  Nyckelord :Zero-coupon bond; Vasicek model; Two-factor interest rate model; Stochastic volatility.; Nollkupongobligation; Vasicek model; Räntemodell med två faktorer; Stokastisk volatilitet.;

  Sammanfattning : Empirical evidence indicates that the volatility in asset prices is not constant, but varies over time. However, many simple models for asset pricing rest on an assumption of constancy. LÄS MER

 2. 2. Svenska fastighetsbolagens obligationsåterköp : En analys av incitament och effekter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Viktor Svensson; [2023]
  Nyckelord :Bond; Capital Structure; Credit Profile; Repurchase; Kapitalstruktur; Kreditprofil; Obligationer; Resultat; Återköp;

  Sammanfattning : Kommersiella fastigheter har setts som en inflationsskyddad tillgång och en viktig del i densvenska ekonomin. Stigande fastighetspriser och låga finansieringskostnader har varitfördelaktigt för de kommersiella fastighetsbolagen i Sverige. Många bolag har under periodenvarit aktiva på kapitalmarknaden och emitterat skuld till en låg kostnad. LÄS MER

 3. 3. Bostadsköpares förändrade boendepreferenser : En kvalitativ studie om fastighetsmäklares reflektioner kring bostadsköpares prioriteringar i spåren av coronapandemin och krigsutbrottet i Ukraina

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Klas Ekstrand; Milton Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Real estate market; living preferences; pandemic; war; changes in society; Bostadsmarknaden; boendepreferenser; pandemi; krig; samhällsförändringar;

  Sammanfattning : The real estate market is one of the biggest factors in one country's economic development. The recent years have included a pandemic known as the corona pandemic as well as a war in Europe between Russia and Ukraine. LÄS MER

 4. 4. Credit Index Forecasting: Stability of an Autoregressive Model

  Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

  Författare :Melker Wallén; Erik Grimlund; [2023]
  Nyckelord :Credit spreads; Time Series; Credit Risk; Index Modeling; Forecasting; Kreditspreadar; Tidsserier; Kreditrisk; Indexmodellering; Prognoser;

  Sammanfattning : This thesis investigates the robustness and stability of total return series for credit bond index investments. Dueto the challenges which arise for financial institutes and investors in achieving these objectives, we aim to createa forecasting model which matches the statistical properties of historical data, while remaining robust, stable andeasy to calibrate. LÄS MER

 5. 5. The Impact of Risk Premium Factors on Cap Rates in Sweden’s Office Market

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Elias Adolfsson; Jesper Jansson; [2023]
  Nyckelord :Cap rate; yield; risk premium; commercial real estate; office; regression analysis; macroeconomics; Cap rate; yield; riskpremie; kommersiella fastigheter; kontor; regressionsanalys; makroekonomi;

  Sammanfattning : This study examines the impact of risk premium factors on cap rates within Sweden's largest office markets. The research questions address the significance of various micro- and macroeconomic variables on cap rates, as well as the extent of this impact and how it varies across different locations. LÄS MER