Sökning: "Randi Söderblom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Randi Söderblom.

  1. 1. Samhällets öppna rum : Den samtida debatten om biblioteksrummet

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

    Författare :Randi Söderblom; [2020]
    Nyckelord :library; cultural policy; public libraries; performative space; economic impact; democratization; meeting place; meeting space; democracy; folkbibliotek; bibliotek; biblioteksdebatt; mötesplats; tillhörighetsskapandemötesplats; kulturpolitik; mediedebatt; demokrati;

    Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate and increase the understanding of a present function of today´s public library in a societal context. My aim is to examine how the role of the public library is discussed in Swedish media between 2012 – 2019. LÄS MER