Sökning: "Mening och sammanhang"

Visar resultat 1 - 5 av 243 uppsatser innehållade orden Mening och sammanhang.

 1. 1. Att återgå till vardagen : En kvalitativ litteraturöversikt om strokedrabbade patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Sara Essemo Lorenzen; Hanna Jarl; [2019]
  Nyckelord :Everyday life; Experience; Patient; Rehabilitation; Stroke; Patient; Rehabilitering; Stroke; Upplevelser; Vardagsliv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är en av Sveriges folksjukdomar och den främsta anledningen till att vuxna personer drabbas av funktionsnedsättningar. Sjukdomen innebär en stor omställning för patienten då den medför en förändrad vardag. Det är en av många faktorer som påverkar patientens livskvalitet. LÄS MER

 2. 2. Hur ska man motivera omotiverade elever : en kvalitativ studie om hur lärare i idrott och hälsa motiverar omotiverade elever att delta i undervisningen i idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jesper Seger; [2019]
  Nyckelord :Idrottsundervisning; Motivation; Skola;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka vilka inkluderande metoder lärare använder, på en högstadieskola, i ämnet idrott och hälsa. Frågeställningarna är:  Hur motiverar läraren omotiverade elever att delta i undervisningen i idrott och hälsa? Hur arbetar lärare i idrott och hälsa för att omotiverade elever ska känna sig inkluderade i undervisningen? Metod Studien är kvalitativ med intervjuer som metod. LÄS MER

 3. 3. Hur skapas mening efter kriget? En studie om uppkomsten av det kulturella traumat i Syrien och dess effekter på de syriska flyktingarnas liv i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Belal Alabd; [2019]
  Nyckelord :narrative; kultur; post-trauma; diskurs; krig; Syrien; integration; flyktingar; revolution; Social Sciences;

  Sammanfattning : År 2011 utbröt den sociala och politiska revolution i Syrien som senare utvecklades till en väpnad konflikt mellan regimen och olika väpnade folkliga grupper. Under perioden mellan 2012 och 2018 eskalerade konflikten och bredde ut sig i stort sett över hela Syrien. LÄS MER

 4. 4. Kommunala aktörers synsätt på begreppet integration

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Michelle Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Integration;

  Sammanfattning : Integration är ett aktuellt ämne både inom politiska debatter och civilsamhället som stort. Enligt Dahlstedt & Neergaard (2013) handlar diskussionen om Europa och Europeiska unionen i dagsläget på ett eller annat sätt om just flyktingar och migranter, samt framväxten av och framgångar för högerextrema partier. LÄS MER

 5. 5. Det vunna och det förlorade - en fenomenologisk studie av ungas självupplevelser och återhämtning från psykos

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elin Almqvist Wallin; Moa Geistrand; [2019]
  Nyckelord :psykos; självet; störningar i självet; återhämtning; självupplevelse; tolkande fenomenologisk analys IPA ; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie hade som syfte att undersöka ungas upplevelser av sig själva före och efter en psykos samt vad de har sett som viktigt för sin återhämtning. Sex unga personer intervjuades med semistrukturerade intervjuer, som sedan analyserades med tolkande fenomenologisk analys (IPA). LÄS MER