Sökning: "Regionalekonomisk planering"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Regionalekonomisk planering.

  1. 1. PLANERINGSTRADITIONER OCH MOBILITETSPLANER En jämförande studie av urbana mobilitetsplaner och europeiska planeringstraditioner

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Johan Fröding; [2019-02-14]
    Nyckelord :Europeiska planeringstraditioner; Urbana mobilitetsplaner; Regionalekonomisk planering; Heltäckande integrerad planering; Markanvändningsplanering; Urbanism; European planning traditions; Urban mobility plans; Regional-economic planning; Comprehensive integrated planning; Land use planning; Urbanism;

    Sammanfattning : This thesis examines urban mobility plans with the help of European planning traditions to better understand urban mobility planning in a wider context and provide more knowledge about sustainable urban development. According to the Leipzig Charter, there is a need for more knowledge regarding sustainable urban development, this study aims to provide more knowledge in that area. LÄS MER