Sökning: "Relativ spread"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Relativ spread.

 1. 1. Relativa fuktighetens påverkan på överlevnaden av virus i inomhusluft

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Marija Markovic; [2021]
  Nyckelord :Luftburen smittspridning; relativ fuktighet; överlevnad av virus; SARS-CoV-2; Covid-19; Wells-Riley; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Poor indoor air quality not only affects the comfort and health of us humans, but it can also contribute to the spread of bacteria and viruses if the conditions in the air are favourable for the virus. Several studies have been done where different virus survivability has been examined under different temperatures and relative humidity. LÄS MER

 2. 2. Relativ luftfuktighet inomhus

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Azad Han; Labinot Popova; [2020]
  Nyckelord :Relativ fuktighet inomhus; hälsoeffekter; relative humidity; health; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Världen har drabbats av ett snabbt spridande virus som givit upphov till många dödsfall. Har den relativa fuktigheten en inverkan på spridningen? Olika nivåer på relativa fuktigheten kan påverka människan på olika sätt ur medicinsk aspekt. LÄS MER

 3. 3. Government yield spread determinants in the eurozone and the effect of the European debt crisis

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Arian Kalantari; [2019]
  Nyckelord :Government bonds; yield spread; eurozone; European debt crisis; risk; Statsobligationer; räntor; spread; euroområdet; risk; skuldkrisen;

  Sammanfattning : The inception of the economic and monetary union (EMU) in January 1999 created new conditions for government debt. By eliminating currency exchange rate risk between the member states, the hope was to achieve a more sustainable and integrated government debt market in the euro area. LÄS MER

 4. 4. Har Sveriges storbanker blivit säkrare?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Anton Ljung; [2017]
  Nyckelord :Kapitaltäckning; Basel-III; Credit Default Swap spread; Volatilitet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om marknadsrisken för de fyra svenska storbankerna har minskat i och med ökad kapitaltäckning. Finansiell teori implicerar att höjd kapitaltäckning bör resultera i minskad risk i aktiepriset. LÄS MER

 5. 5. Byte av segment och lista - glädjefyllt rus eller väntande baksmälla?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustaf Derving; Viktor Gårdemyr; August Lander; [2016]
  Nyckelord :Segmentsbyte; listbyte; överavkastning; aktielikviditet; Stockholmsbörsen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Byte av segment och lista – glädjefyllt rus eller väntande baksmälla? Semninariedatum: 25/5-2016 Kurs: FEKN90, Företagsekonomi: Examensarbete på civilekonomprogrammet Författare: Gustaf Derving, Viktor Gårdemyr och August Lander Handledare: Per Magnus Andersson Fem nyckelord: Segmentsbyte, listbyte, överavkastning, aktielikviditet, Stockholmsbörsen Syfte: Uppsatsens syfte är att analysera överavkastning och aktielikviditet för två grupper på den svenska börsmarknaden, där den ena gruppen flyttar uppåt mellan segmenten på huvudlistan och den andra gruppen flyttar från underlistorna till huvudlistan. Metod: Författarna har använt sig av en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. LÄS MER