Sökning: "Samuel Lundh"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Samuel Lundh.

 1. 1. Vill du leka? Från olust till livsuppdrag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Samuel Lundh; [2021-09-28]
  Nyckelord :Spelglädje; Hinder; Lösningar; Kreativ energi; Nyckelharpa;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöker vi hinder och deras lösningar för att hitta mer spelglädje i liv och konst. Syftet är att inspirera mig och andra till ett lekfullare och gladare liv och undersöker det genom två frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Fritidspersonalens upplevda arbetsmiljö i särskilt utsatta områden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Samuel Olsson Lundh; Ahmed Warsame; [2020]
  Nyckelord :KASAM; Fritidspersonal; Samverkan; Fysisk arbetsmiljö; Psykosocial arbetsmiljö; Begriplighet; Hanterbarhet; Meningsfullhet; Presenteeism; Absenteeism;

  Sammanfattning : Den höga belastningen på skolpersonal och hur deras arbetsmiljö påverkar dem är något flera är medvetna om men som är svår att hantera och veta vad man ska göra åt. Tidigare forskning visar hur lärares undervisning påverkades av deras mående i förhållande till arbetsmiljö. LÄS MER