Sökning: "Kreativ energi"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Kreativ energi.

 1. 1. Vill du leka? Från olust till livsuppdrag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Samuel Lundh; [2021-09-28]
  Nyckelord :Spelglädje; Hinder; Lösningar; Kreativ energi; Nyckelharpa;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöker vi hinder och deras lösningar för att hitta mer spelglädje i liv och konst. Syftet är att inspirera mig och andra till ett lekfullare och gladare liv och undersöker det genom två frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Regenerativ design : ett gestaltningsförslag för ett bostadskvarter i södra Gunsta, Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Josefin Vidén; Sunniva Wejlemark; [2020]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; klimatförändringar; designmetod; hållbar stadsbyggnad;

  Sammanfattning : Parisavtalet innebär att majoriteten av världens länder år 2015 gick ihop i ett avtal för att den globala temperaturökningen ska hållas under två grader Celsius. För att uppnå detta behöver alla branscher hushålla bättre med energi och resurser och hitta nya smarta lösningar. LÄS MER

 3. 3. Att bidra till ett cirkulärt samhälle med hjälp av en upcycling-workshop

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Isabell Pålsson; [2020]
  Nyckelord :Circularity; Sustainability; Re:design; Textile industry; Upcycling; workshop.; Cirkularitet; Hållbarhet; Re:design; Textilindustrin; Upcycling; Workshop.;

  Sammanfattning : Från framställning av fiber, till produktion av textilier och till försäljning av färdiga plagg är det enorma mängder av energi, vatten och kemikalier som går åt. Dessutom orsakar modeindustrin utsläpp av växthusgaser som påverkar klimatförändringen i hela livscykeln av ett klädesplagg. LÄS MER

 4. 4. Mötesplatsen : Utformning av en plats för möten, kommunikation och återhämtning på jobbet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Sofia Eriksson; Kristin Renöfält; [2016]
  Nyckelord :Industrial design; interior design; workplace; communication; meeting place; restorative area.; Industridesign; inredningsdesign; kontorsmiljö; kommunikation; mötesplats; återhämtning.;

  Sammanfattning : Mötesplatsen är en utforskande designuppsats som behandlar ämnena möten, kommunikation och återhämtning på arbetsplatsen. Vi gör en litterär undersökning där vi tittar på forskning gjord av Rachel och Stephen Kaplan, Gary W. LÄS MER

 5. 5. Att motivera för kreativitet : En kvalitativ studie om projektledare inom reklambranschen

  Magister-uppsats,

  Författare :Veronica Thorvaldsson; Maria Källgren; [2013]
  Nyckelord :Project manager; project; advertising; creativity; motivation; organization climate; Projektledare; projekt; reklam; kreativitet; motivation; organisationsklimat;

  Sammanfattning : Reklambranschen är en bransch som lägger mycket fokus och stort värde på skapandet av originalitet och nytänkande för att frambringa effektiva lösningar. Reklam handlar om att påverka en individ och skapa reaktioner, vilket kan leda till att personen köper den marknadsförda produkten eller tjänsten. LÄS MER