Sökning: "Shop Stockholm"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Shop Stockholm.

 1. 1. The Metaverse - will consumers buy it? A quantitative study to predict consumers' intentions to use the Metaverse for shopping

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Erik Jondal; Oskar Kongshöj; [2022]
  Nyckelord :Metaverse; virtual reality; shopping; behavioral intentions; Hedonic-Motivation System;

  Sammanfattning : The interest in the Metaverse has recently captivated the attention of both individuals and organizations. In its most complete form, the Metaverse is envisioned to become a series of decentralized, interconnected virtual worlds where people can socialize, work, create, play, relax and transact. LÄS MER

 2. 2. Mellan marknad och ansvar : Utbudet av produkter hos kulturarvsbutiker

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Linnea Blomberg; [2022]
  Nyckelord :Cultural heritage; Museum shops; Tourism; Authenticity Philosophy ; Branding Marketing ; Kulturarv; museibutiker; shopping; turism; autenticitet; varumärken;

  Sammanfattning : Introduction: This study investigates aspects of authenticity, branding and taste, in relation to the assortment of goods in shops affiliated with museums and cultural heritage sites. The research questions focus on the categories of products found in the shops, branding strategies and the approach and opinion of the shop regarding authenticity. LÄS MER

 3. 3. Please talk, but say nothing. A qualitative study examining the perception of brand activism in a woke-washing context

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Sandra Cavalli-Björkman; Towa Hedelin; [2022]
  Nyckelord :Brand activism; Brand authenticity; Woke-washing; Woke; Social Media;

  Sammanfattning : Today everyone is a politician. We communicate our thoughts, ideas and values with each other at an exorbitant rate and magnitude through social media. Following this wave of social awareness, it has become more important that the brands we shop at support our values and beliefs. LÄS MER

 4. 4. Digital Marketing and Small Business : Case Study: LocalDeals, Stockholm, Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :John Joseph; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digitalization has changed the ways business operates nowadays, and because of the change, many startups are creating many services to help customers enhance their business. However, the customers are becoming more aware of companies and their approach to creating value for them. LÄS MER

 5. 5. SKYLTFÖNSTERS PÅVERKAN PÅ LJUS & RUM I HISTORISKA GATUMILJÖER

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Lisa Holmgren; Isac Sanderberg; [2021]
  Nyckelord :Skyltfönster; belysning; historiska gatubelysning; stadsrum; vertikalt ljus; gatubelysning; rumsupplevelse; rumslighet; kvalitativa metoder;

  Sammanfattning : Syfte: Många aktörer har möjligheter att påverka hur gatans rum och ljusmiljö upplevs. Med möjligheten följer också ett ansvar att skapa en god och sammanhängande miljö som är lätt att röra sig i, inte minst på de platser där stadsrummet i sig är ett besöksmål. LÄS MER