Sökning: "Silt"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet Silt.

 1. 1. Analys av bottensediment från västra Gotlandsbassängen i Egentliga Östersjön

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Gustav Hållenius; [2018]
  Nyckelord :Baltic Sea; eutrophication; phosphorus; metal; sediment; Östersjön; övergödning; fosfor; metall; sediment;

  Sammanfattning : Rapporten ämnar undersöka bottensediment bärgade från ett område i västraGotlandsbassängen i Östersjön. Östersjön är ett ansträngt bräckvattenhav medutbredda övergödningsproblem, döda bottnar och hotad biologisk fauna. LÄS MER

 2. 2. Grundläggning för fritidsbostäder på våt silt mark

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Aslamy Nawid; Marcus Heinered; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nuförtiden är det allt vanligare att de byggs fritidsbostäder på tomten för att utöka volymen på ett hus,antingen för ett permanent permanent boende eller för tillfälligt boende under olika årstider, även kalladfritidshus. Påföljden är att all sämre mark är tillgänglig medan de goda marken har redan förbrukats tillstor del.. LÄS MER

 3. 3. Markegenskaper och dess lämplighet för odling eller byggnation : En studie om markanvändning samt verktyg och bestämmelser vid regional och kommunal planering i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Julia Granlund; Erika Qvick; [2018]
  Nyckelord :Soil properties; arable land; land use planning; urban development; Markegenskaper; åkermark; samhällsplanering; åkermarksgradering; exploatering;

  Sammanfattning : Sedan 1950-talet har åkermarken i Sverige minskat med en miljon hektar. Samtidigt ökar befolkningsmängden stadigt och i Stockholms län beräknas invånarantalet passera tre miljoner till 2040. LÄS MER

 4. 4. Fines Content and Density Effects on Tailings Behaviour : A Laboratory Study on Geotechnical Properties

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :Viktor Wiklund; [2018]
  Nyckelord :strength; compressibility; permeability; anrikningssand; hållfasthet; konsolidering; permeabilitet;

  Sammanfattning : Tailings are a rest product from the extraction of metals and minerals, and is therefore produced in large volumes by all mining companies. One common way to store tailings material is to deposit it as a hydraulic slurry on a tailings impoundment, where the tailings are held in place by tailings dams. LÄS MER

 5. 5. XRF-analys av atmosfäriskt stoft från en löss-sekvens i Ungern från den senaste istiden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Susanna Åberg; [2017]
  Nyckelord :climate changes; dust; loess; Hungary; XRF; klimatförändringar; stoft; löss; Ungern; XRF;

  Sammanfattning : Stoft är ett eoliskt, klastiskt silt-material som blåst från exponerade områden via atmosfären och avsätts i form av löss-sekvenser på andra ställen i världen. Dessa sekvenser utgör ett naturligt arkiv som innehåller information om tidigare förändringar i klimatet ända bak till kvartärtidens början för ungefär 2. LÄS MER