Sökning: "Smärtskattningsinstrument"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet Smärtskattningsinstrument.

 1. 1. Självskattad smärtintensitet vid prehospital bröstsmärta – samband med symptom och tecken : En retrospektiv kohortstudie med konsekutivt urval

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Andreas Bengtsson; Magnus Hällin; [2020]
  Nyckelord :bröstsmärta; smärtskattning; vitala parametrar; prehospitalt; ålder; kön; ambulans;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med bröstsmärta tillhör en av de vanligaste patienterna ambulanssjuksköterskan möter i sin profession. Smärta i bröstet skapar ofta stor oro och lidande för patienten. Att ge patienten erforderlig smärtlindring är något som alltid bör eftersträvas. En del patienter kan inte kommunicera verbalt av olika orsaker. LÄS MER

 2. 2. Den nya kroppen - En litteraturstudie om livet efter bariatrisk kirurgi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Olivia Aziegbe Molin; Susanna Lynch; [2020]
  Nyckelord :Bariatrisk kirurgi; Gastric bypass; KASAM; Postoperativt; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bariatrisk kirurgi är i stora delar av världen en frekvent använd metod för individer med grav fetma och har goda effekter på fetma-relaterade sjukdomar. Operationen och viktnedgången utgör dock en omställning för kroppen och biverkningar är vanliga. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskors erfarenheter av att använda smärtskattningsinstrument i palliativ vård.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Malin Andersson; Martin Younan; Camilla Bogren; [2020]
  Nyckelord :Home healthcare; pain; pain assessment; pain assessment instrument; palliative care; Hemsjukvård; palliativ vård; smärta; smärtbedömning; smärtskattningsinstrument;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse och ett vanligt förekommande symtom i palliativ vård. Distriktssköterskan har en betydelsefull roll i denna vård att utföra adekvata smärtskattningar med validerade instrument för att främja för en god vård. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelse av smärtskattning och smärtlindring av äldre patienter i palliativ vård

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lillemor Johansson Larsson; [2020]
  Nyckelord :nursing; palliative care; pain; elderly; omvårdnad; palliativ vård; smärta; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige bedrivs allmän palliativ vård inom alla vårdformer som sjukhus, primärvård, hemsjukvård och vård- och omsorgsboende av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård.  Enligt Socialstyrelsen, 2016 är det viktigt att alltid göra en klinisk bedömning för att minimera risken för obehandlad smärta. LÄS MER

 5. 5. Smärtskattningsinstrument, faktorer som påverkar sjuksköterskans användning av smärtskattningsinstrument

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Björn Fredriksson; Jonathan Sundbäck; [2019-08-02]
  Nyckelord :sjuksköterska; smärtskattningsinstrument;

  Sammanfattning : Bakgrund, smärta påverkar både samhället och den enskilde individen. Smärta är en subjektiv upplevelse och smärtskattning sker genom självskattning med smärtskattningsinstrument. För att kommunicera och möta patientens upplevelse av smärta så använder sjuksköterskan smärtskattningsinstrument. LÄS MER