Sökning: "Smer"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Smer.

 1. 1. KUB till NIPT vid screening för trisomi 21

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Hanna Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Fosterdiagnostik har länge varit etiskt diskuterat, inte minst med den snabba utvecklingen avNIPT(non-invasive prenatal testing) som har skett sedan 2011. Rekommendationer föranvändning av NIPT idag är enbart efter KUB(kombinerat ultraljud och blodprov) som harvisat hög risk för trisomi (1/51 – 1/1000). LÄS MER

 2. 2. DÖDSHJÄLPSDEBATTEN – ETT NEDSLAG : Debattens argument kring läkarassisterat självmord – med fokus på etiken

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Benjamin Hegarty; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Kring dödshjälp finns en ständigt pågående debatt, vilken varierar i intensitet över tid. Debatten förs globalt på flera samhälleliga plan och i flera dimensioner. Argumenten förs kring fakta och värderingar. LÄS MER

 3. 3. Torkning av sågspån vid pneumatisk transport : Praktiska mätningar och modellering

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Andreas Rosberg; [2015]
  Nyckelord :torkning; sågspån; regressionsmodell;

  Sammanfattning : I Sverige är trädbränslen basen för förnyelsebar energi. Råmaterialet som används till pelletstillverkningen så som sågspån brukar ha en fukthalt på 50 procent. Att torka material som ska användas till att göra pellets är dyrt och en stor del av kostnaden kommer från den energi som används till torkningen. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av prestanda för en pneumatisk tork : Praktisk mätning av en pilotanläggnings torkningseffektivitet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Marcus Gustafsson; [2013]
  Nyckelord :pneumatic; dryer; sawdust; SMER; SPC; pneumatisk; tork; sågspån; SMER; SPC;

  Sammanfattning : Biomassa är en växande energikälla i samhället. Biomassa så som sågspån behöver ofta torkas och pelleteras innan det kan användas som energikälla vid förbränning. Sågspån torkas innan pelleteringen för att kunna ge ett bra värmevärde och för att kunna förbrännas utan ökade halter av utsläpp. LÄS MER

 5. 5. Mediedebatter och policyförslag - diskursanalys av mediedebatten om surrogatmoderskap och Statens medicinsk-etiska råds policyförslag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hanna Andersson; Louise Bergström Larzon; [2013]
  Nyckelord :surrogate motherhood; surrogacy; policy analysis; discourse; Bacchi; Smer; Statens medicinsk-etiska råd; reproductive ethics; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to elucidate and analyse the debate on surrogate motherhood that has been held in Sweden for the last ten years (2003-2013) and furthermore to see how and to what extent the arguments that were used in the debate, also were found on a national policy level. The method that was used for this was discourse analysis. LÄS MER