Sökning: "Sofie Hörnfalk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofie Hörnfalk.

  1. 1. Barns trovärdighet som brottsoffer

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

    Författare :Sofie Hörnfalk; Nathalie Eriksson; [2021]
    Nyckelord :Trovärdighet; barn; suggestibilitet; skam; dissociation; emotioner; Social Sciences;

    Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker tillförlitligheten i barns utsagor, vilket är ett sedan tidigare välbeforskat ämne. En utsaga innebär ett barns berättelse om vad de blivit utsatta för. Det kan handla om utsatthet för ett brott eller att barnet har bevittnat ett brott. LÄS MER