Sökning: "Stallmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Stallmiljö.

 1. 1. Värmeåtervinning av luft i kycklingstallar : Återanvändning av energin i frånluften för luftförvärmning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Georg Alegrim; Alexander Anaje; [2019]
  Nyckelord :Heat-X-Rotate; Big Dutchman; värmeåtervinning; värmeväxlare; Rokkedahl; Rockedahl-Energi; Munters; stallventilation; stallmiljö; stallklimat; fuktighetsåterföring; rekuperativ; regenerativ; kycklingstall;

  Sammanfattning : I Sverige har konsumtionen av kyckling per invånare ökat de senaste åren och idag konsumeras 23,2kg per person och år. Eftersom tillväxten för svensk kyckling är hög ökar också medvetenheten hos företag att investera i klimatsmarta alternativ för att minska energibehovet som leder till en minskad uppvärmningskostnad. LÄS MER

 2. 2. Den hälsofrämjande hästen : En studie om terapeuters uppfattning om främjande av våldsutsatta kvinnors psykiska hälsa genom hästunderstödda insatser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Johnsson; [2018]
  Nyckelord :folkhälsa; hälsofrämjande; hästar och stallmiljö; rehabilitering; våldsutsatthet;

  Sammanfattning : Våldsutsatthet har på senare tid kommit att betraktas som ett folkhälsoproblem. Personer som har utsatts för våld och våld i nära relation riskerar att drabbas av både psykisk och fysisk ohälsa som en konsekvens av våldet. LÄS MER

 3. 3. Överlevnad av Streptococcus equi subspecies equi på olika material i hästens omgivning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Mikaela Andreasson; [2018]
  Nyckelord :Kvarka; S. equi; stall; bremsar; vattenhinkar;

  Sammanfattning : Strangles, caused by the bacteria Streptococcus equi subspecies equi (S. equi) is the most commonly diagnosed infectious disease in horses worldwide. Infection by S. equi in the upper respiratory tract results in fever, nasal discharge and enlarged lymph nodes that can contain abscesses. LÄS MER

 4. 4. Brunalger till smågrisar och dess bioaktiva effekter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Alma Eriksson; [2017]
  Nyckelord :avvänjning; laminarin; fucoidan; avvänjningsdiarré; bioaktiva substanser; fodertillskott;

  Sammanfattning : I denna litteratursammanställning är syftet att redogöra för vilka bioaktiva substanser i brunalger som blivit mest utforskade och deras effekter när det ges som fodertillskott till smågrisar vid avvänjning. Samt att utreda om brunalger kan vara ett alternativ till antibiotika för att minska eventuella problem vid avvänjning. LÄS MER

 5. 5. Stallet som integrationsarena : En studie om uppfattningar av att arbeta med integrationssatsningen för flyktingpojkar på Salaortens Ryttarförening

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Helena Olsson; [2016]
  Nyckelord :Horses and stables; Inequalities in health; Integration; Refugees; Sociokultural perspective; The Biophilia Hypothesis; Flyktingar; Hästar och stallmiljö; Hypotesen om biophilia; Integration; Ojämlikhet i hälsa; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Ojämlikhet i hälsa kan bero på flertalet orsaker, exempelvis graden av delaktighet och inflytande i samhället. En grupp som vanligen isoleras från samhället är flyktingar, vars anpassning till det nya landet kan vara påfrestande samtidigt som de drabbas av psykiska, fysiska och sociala svårigheter. LÄS MER