Sökning: "Stillasittande beteende"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Stillasittande beteende.

 1. 1. Fysisk aktivitet och stillasittande på arbetsplatser - En litteraturstudie om interventioner på arbetsplatser med intentionen att minska stillasittande och öka fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Linnea Silver; [2020-09-04]
  Nyckelord :Folkhälsa; Stillasittande beteende; Fysisk aktivitet; Arbetsmiljö; Hälsopromotion; Public health; Sedentary behavior; Physical activity; Work environment; Health promotion;

  Sammanfattning : Introduction: Sedentary behavior is increasing and prolonged sedentary induces several health risks. Physical activity on the other hand induces several positive health effects. Aim: The aim of the study was to examine different interventions focusing on sedentary behavior and physical activity and the effect it might have. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet bland ungdomar i Ängelholms kommun

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lovisa Larsson; [2020]
  Nyckelord :Aktivitetsnivå; Folkhälsa; Högstadieelever; Kvantitativ ansats; Självbestämmandeteorin;

  Sammanfattning : I dagens samhälle ökar den stillasittande vardagen allt mer och mer och människan blir allt mer lat och bekväm i sin vardag. Vi spenderar mycket av våra fria tid sittandes framför både datorer, telefoner och tv:n, vi kör bil istället för att gå eller cykla och vi väljer hiss eller rulltrappa framför att gå själva. LÄS MER

 3. 3. Sitter spelande ungdomar mer stilla än icke spelande? : En kvantitativ undersökning kring gymnasieelevers stillasittande, spelande och studievanor

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Joakim Orsin; Johnny Lo; [2020]
  Nyckelord :Stillasittande; ungdomar; spelande; datorspelande; dataspelande;

  Sammanfattning : Abstrakt Syfte och frågeställningar Syftet med denna undersökning är att se samband mellan spelande och stillasittande samt samband mellan spelande och tid nerlagt för studier hos gymnasieelever i Stockholms- området. Ett annat syfte att se om samband mellan spelande och stillasittande finns gällande killar som grupp och tjejer som grupp. LÄS MER

 4. 4. Elevers rastaktiviteter. En jämförelse av elevers fysiska aktivitet på två grundskolor med olika geografiska förutsättningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Filippa Hernius; Frida Söderberg; [2019]
  Nyckelord :physical activity;

  Sammanfattning : Hälsa och fysisk aktivitet är ett omdiskuterat ämne i dagens samhälle. Den tekniska utvecklingen har lett till att människor är mer stillasittande än någonsin. Under vår utbildning i idrottsvetenskap väcktes nyfikenheten kring barn och ungas rörelse och det är bakgrunden till vårt val av ämne. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar fysisk aktivitet skolprestationer? : En systematisk litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Cecilia Verhaalen; Lukas Pousette; [2019]
  Nyckelord :”Fysisk aktivitet”; ”Skolprestationer” och ”Idrott och hälsa”;

  Sammanfattning : Skolor runt om i världen väljer att skära ner på idrottsundervisningen för att införa mer undervisning i akademiska1 ämnen, som matematik och engelska. Konsekvenserna av att skära ner idrottsundervisningen kan leda till att barn och unga blir mer stillasittande och riskerna för ökad stress, ökad risk för dödliga sjukdomar samt minskad muskelstyrka ökar. LÄS MER