Sökning: "lokal journalistik"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden lokal journalistik.

 1. 1. ”Kallblodiga dubbelmördaren” och ”Våldsamma expojkvännen” : En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys om hur Johanna Möller och Billy Fagerström gestaltas i lokalpress

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Anna Waktel; Matilda Kennerberg; [2022]
  Nyckelord :Brottsjournalistik; kvinnlig förövare; manlig förövare; genusteori; gestaltningsteori; kvantitativ innehållsanalys; kvalitativ innehållsanalys; lokal press.;

  Sammanfattning : This study examines how local newspapers frame female and male murderers. Thestudy specifies two murder cases that recieved a lot of media coverage, and themurderers are Johanna Möller and Billy Fagerström. LÄS MER

 2. 2. Fallet Emilia: En cocktail av sex, droger och brottsjournalistik : En kvalitativ studie om hur lokal och kvällspress skildrar fallet Emilia Lundberg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Linn Svensson; Elsa Wiener; [2022]
  Nyckelord :Emilia Lundberg; journalism; crime journalism; media; crime; discourse analysis; qualitative study; victim; murder; local press; evening press; Kristianstadsbladet; Aftonbladet; Emilia Lundberg; journalistik; brottsjournalistik; media; brott; diskursanalys; kvalitativ analys; brottsoffer; mord; lokalpress; kvällspress; Kristianstadsbladet; Aftonbladet;

  Sammanfattning : The aim of this study was to illustrate how a female murder victim is portrayed in local and evening press journalism. This was investigated through a critical discourse analysis that compares Kristianstadsbladet's and Aftonbladet's news reporting in connection with the murder of Emilia Lundberg in November 2019. LÄS MER

 3. 3. Mediestöd för lokal journalistik: ett Bamseplåster på ett björnbett eller en gedigen räddningsaktion i demokratins namn? : Om reaktionen på en politisk åtgärd i ett krisande medielandskap

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amandah Andersson; [2020]
  Nyckelord :Policyreaktion; Implementering; Lokal media; Lokal journalistik; Mediastöd; Demokrati;

  Sammanfattning : Due to contemporary challenges for the Swedish media landscape, the Swedish parliament decided to establish a new policy for governmental financial support for commercial media: support for local journalism. This study aims to examine how those supposed to receive and implement this policy – producers of local journalism – reflects and reacts upon its intentions as well as shape during the running implementation process in 2019 and identify a policy reaction. LÄS MER

 4. 4. Kommunernas bristande lokalbevakning : En kvantitativ och kvalitativ studie av tidningarna Nacka Värmdö Posten och HuddingeDirekt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Ida Johansson; Beatrice Söderlund; [2020]
  Nyckelord :Lokaljournalistik; kommunbevakning; lokala medier; lokala samhället;

  Sammanfattning : I den här studien har det undersökts huruvida två lokaltidningar i Stockholmsförort upprätthåller en lokal bevakning. Baserat på tidigare forskning och teorier gällande lokaljournalistikens nedmontering har denna studie för avsikt att undersöka hur lokaljournalistiken ser ut i två kommuner i Stockholmsområdet. LÄS MER

 5. 5. Morden som sände en chockvåg genom landet : En kvalitativ textanalys och en kvantitativ innehållsanalys om rapportering kring dubbelmordet i Sätra 2019

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Natalia Julia Czermak; Zamzam Bouraleh; [2020]
  Nyckelord :dubbelmordet i Sätra; kvalitativ analys; kvantitativ innehållsanalys; lokaljournalistik; nyhetsvärdering; rikstäckande;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om ett dubbelmord som inträffade i Stockholmförorten Sätra. Två män i 20-årsåldern hittades mördade i ett källarförråd och nyheten om händelsen skakade om svenska folket. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur rapportering av dubbelmordet såg ut i både lokal- och rikstäckande media. LÄS MER