Sökning: "ungdomar och droger"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden ungdomar och droger.

 1. 1. Drogprevention i skolan. En kvalitativ studie som jämför gymnasieskolors drogpreventiva arbete i två kommuner i Västsverige.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Agnes Berglund; Therese Bandhede; [2021-01-13]
  Nyckelord :drogprevention; ungdomar; identitet; samverkan; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Vi har i vår kvalitativa studie undersökt det drogpreventiva arbetet i gymnasieskolan i två relativt liknande kommuner i Västsverige. Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer tillsammans med kuratorer, drogförebyggande samordnare samt en rektor. LÄS MER

 2. 2. "Alltså det jag fått hört i skolan är väl bara typ att det är dåligt..." : En kvalitativ studie om gymnasietjejers syn på narkotikaanvändning på Gotland

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Folkhälsovetenskap

  Författare :Josefin Dahlström; [2021]
  Nyckelord :Qualitative research; drug prevention; drugs; adolescents; girls; Kvalitativ forskning; narkotikaprevention; droger; ungdomar; tjejer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Statistik visar att narkotikaanvändningen bland tjejer i åk 2 på gymnasiet på Gotland ligger 5% över riksgenomsnittet i Sverige. Mot denna bakgrund tog Region Gotland fram ett medborgarlöfte år 2020 med målet att ta fram ett proaktivt och förebyggande samverkansarbete gällande gymnasietjejers narkotikabruk. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars sexuella riskbeteenden påverkas av psykisk ohälsa

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Anna Hägg; [2021]
  Nyckelord :adolescent; mental health; sexual risk behavior; young adults; psykisk ohälsa; sexuella riskbeteenden; unga vuxna; ungdomar;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Ungdomar med psykisk ohälsa är en utsatt grupp i samhället med större risk för ohälsa.SYFTE: Syftet med litteraturstudien var att ta reda på hur psykisk ohälsa påverkar ungdomars sexuella riskbeteenden. LÄS MER

 4. 4. ”Inget var viktigare än drogen” : En litteraturstudie om ungdomars erfarenheter av missbruk med samtidig kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap

  Författare :Emma Baldesjö; Sandra Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Adolescents; criminality; delinquency; dealing drugs; drugs; mental health; narcotics; substance abuse; Droger; kriminalitet; missbruk; narkotika; narkotikaförsäljning; psykisk hälsa; ungdomar; ungdomsbrottslighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Synen på narkotika har blivit mer liberal och frekvensen av substansbruk hos ungdomar har ökat. Ungdomar anser att narkotikaklassade preparat har blivit mer lättillgängliga. Ungdomsåren är en riskfaktor för både narkotikabruk och kriminalitet. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskans perspektiv på det drogförebyggande arbetet inom gymnasieskolan : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Andreas Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Drugs; Health promotion and prevention work; School Nurse; Droger; Hälsofrämjande och förebyggande arbete; Narkotika; Skolsköterska;

  Sammanfattning : Drogkonsumtion är ett växande hälsoproblem bland ungdomar i Sverige och olika former av droger blir alltmer lättillgängligt. Skolans roll i det förebyggande arbetet mot droger är central där goda skolresultat och trygghet är exempel på skyddande faktorer för eleverna. LÄS MER