Sökning: "local press"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade orden local press.

  1. 1. Smörja i farvattnet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Linn Costa; Ebba Rosenfeld; Ellen Thunberg; [2024-02-28]
    Nyckelord :Klimatjournalistik; Miljöjournalistik; Marco Polo; Gestaltning; Climate journalism; Environment journalism; Marco Polo; Framing;

    Sammanfattning : This bachelor thesis is aiming to explore the ways in which Swedish newspapers are framing the incident of the TT-Line ferry Marco Polo’s oil spillage in the Baltic Sea. It is also aiming to explore if there are any significant differences in the way local newspapers or national newspapers are framing the incident. LÄS MER

  2. 2. Longtail-fenomenet i svenskdagligvaruhandel : En kvantitativ studie av försäljningskoncentrationen i den svenska dagligvaruhandelns e-handel jämfört med fysisk handel.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap (MTS)

    Författare :Martin Amrén; Albin Nilsson; [2023]
    Nyckelord :Long tail; Pareto; superstars; grocery; e-commerce; omni-channel; multi-channel; sales concentration; Longtail; pareto; superstars; dagligvaror; e-handel; omni-channel; multi-channel; försäljningskoncentration;

    Sammanfattning : Bakgrund: Med digital utveckling ökar användandet av digitala kanaler för att köpa produkter. Utvecklingen sätter ökad press på handeln att utveckla sitt digitala erbjudande. Problemformulering: Förutsättningarna att driva handel skiljer sig åt online jämfört med offline, sett både ur perspektiv från återförsäljare och köpare. LÄS MER

  3. 3. Havsbaserad vindkraft i svensk media : En kvalitativ studie om konflikter och argument (för och emot) gällande havsbaserad vindkraft i Sverige

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

    Författare :William Bäcklund; [2023]
    Nyckelord :Offshore wind power; local resistance; arguments for and againts; news media; Havsbaserad vindkraft; lokalt motstånd; argument för och emot; nyhetsmedia;

    Sammanfattning : The aim with this study is to analyze and try to understand the arguments and conflicts associated with the planning and development of offshore wind power in Sweden, and to study various media articles and their significance for offshore wind power in Sweden. A qualitative method has been applied in the form of a media analysis. LÄS MER

  4. 4. Den (o)hållbara vindkraften : En argumentationsanalys av mediedebatten om vindkraft i Sápmi i ljuset av Sveriges omställning till ett hållbart samhälle

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

    Författare :Linnéa Holmgren; [2023]
    Nyckelord :Vindkraft; samer; sameby; renskötsel; grön omställning; urfolksrättigheter; mediedebatt; subaltern; “de Andra”; erkännande;

    Sammanfattning : The rights of the Sámi; Sweden’s indigenous people, have long been a subject of debate. As part of Sweden’s Climate Act and implementation of the 2030 Agenda, Sweden is currently in the midst of an extensive expansion of wind power where a large proportion of the wind turbines will be located in Sápmi. LÄS MER

  5. 5. Bytes, bias, and bylines : examining AI and the Fourth Estate

    Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

    Författare :Orla McElroy; [2023]
    Nyckelord :artificial intelligence; AI; global news media; organisational change; news organisations; newsroom; technology; digital innovation; Social Sciences;

    Sammanfattning : This thesis examines the development and deployment of artificial intelligence technologies in news media organisations. Here a framework is proposed to analyse new AI and digital technologies and their introduction within the news media and journalism sphere. The framework consists of three stages: applications and implications, and actors (AAI). LÄS MER