Sökning: "local press"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden local press.

 1. 1. Betydelsen av kommunikation och ökad miljödebatt i media för icke-statligt miljöarbete : En kvalitativ intervjustudie angående miljöorganisationers uppfattningar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Moa Hultberg; Julia Andersson; [2020]
  Nyckelord :Environmental non-governmental organisations; information and communication technologies; global environmental debate; covid-19 pandemic; Miljöorganisationer; informations- och kommunikationsteknologi IKT ; global miljödebatt; covid-19 pandemin;

  Sammanfattning : Forskning visar att informations- och kommunikationstekniker är en viktig del för aktörer såsom miljöorganisationer. Olika kommunikationstekniker och olika typer av media har utvecklats med hög hastighet sedan 1980- och 90-talet och utvecklingen fortsätter (Statens Medieråd, 2016, Myndigheten för press, radio och tv, 2019). LÄS MER

 2. 2. An assessment of the solar and battery storage potential in Hammarby Sjöstad and its grid impact

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Erica Eriksson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Urbanization, technological development, increasing population and fast transition towards electricity in both industries and the car sector bring challenges to the Swedish power network. The increasingdemand of both electricity and capacity within the cities create demand of the networks. LÄS MER

 3. 3. Are climate budgets the new green? A critical study of environmental discourses in Oslo's climate budget

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Anne-Sofie Sejer Sejer Petersen; [2020]
  Nyckelord :Oslo; climate budget; environmental discourses; degrowth; consumption-based emissions; city GHG mitigation; environmental science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Reducing greenhouse gas emissions at the city scale continues to be of high priority. Oslo pioneered a cross-sectoral steering method ‘the climate budget’, effectively branding themselves as ’green leaders’. LÄS MER

 4. 4. Spökflygarnas dagordning : En textanalys av ledarsidor som beskriver misstänkta flygkränkningar i Norrland under 1930-talet.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Anders Berglund; [2020]
  Nyckelord :1930s; Sweden; Ghost flights; military flights; air violation; media; press; newspaper; editorial; debate; military spending; disarmament; ideology; Russian menace; Soviet Union; Nazi Germany; Swedish newspapers; Aftonbladet; Dagens Nyheter; Norrbottens-Kuriren; Norrskensflamman; Nya Dagligt Allehanda; Stockholms-Tidningen; Svenska Dagbladet; Umebladet; Västerbottens Folkblad;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to find out how editorials in various Swedish newspapers interpreted the ghost flights. The study shows how the phenomenon was interpreted based on defense and security policy. LÄS MER

 5. 5. Opinionen i pressen under kommunsammanläggningen 1968-1974 : Medias rapportering om lokala motsättningar emellan centrum och periferi under kommunblocksreformen i Årjängs kommunblock.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Henrik Wiig Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Kommunsammanslagning; Kommunblocksreformen; Kommun; Årjäng; Årjängs Kommun; Medieanalys; Media; Pressen; Lokalpress; Kommunsammanläggning;

  Sammanfattning : The government has in several steps decided about municipal mergers during the 20thcentury. In many places the mergers provided the basis for a local conflict. This conflict wasnot always easy to resolve and lives in many places remain in today's municipal issues. LÄS MER