Sökning: "Swedish IPOs"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden Swedish IPOs.

 1. 1. Abnormal returns for IPOs on the Swedish stock exchange

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Björn Landelius; David Molin; [2021-06-28]
  Nyckelord :IPO; Underpricing; Event Study; Multivariate Regression; Efficient Market Hypothesis; Winner s Curse;

  Sammanfattning : We examine the occurrence of underpricing and short-term performance of a sample of 216 Swedish IPOs between 2017-2021. The theories used are the Efficient Market Hypothesis, Underpricing, Information asymmetry which contains both the Principal Agent Theory and the Signaling Theory, and beyond that, the Winner’s curse. LÄS MER

 2. 2. Reporäntans påverkan på underprissättning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Petter Söderblom Carlsson; Gustaf Wranding; Carl-Johan Chambers; [2021]
  Nyckelord :Börsintroduktion; underprissättning; värderingsinstitut; reporänta; WACC; CAPM; kassaflödesvärdering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och bidra till forskning gällande huruvida reporäntan i Sverige påverkar underprissättning vid börsintroduktioner. I studien utvecklas en hypotes baserad på teorier om företagsvärdering med fokus på kassaflödesvärdering, WACC och CAPM. LÄS MER

 3. 3. Do Innovative Firms Leave More Money on the Table?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Wigren; Tobias Rådman; [2021]
  Nyckelord :underpricing; initial public offering; IPO; innovation; patent; R D; initial returns; information asymmetry;

  Sammanfattning : This study examines the relationship between firm innovation and Initial Public Offering (IPO) underpricing in the Swedish stock market by examining 287 firms that went public on the Nasdaq OMX Stockholm and Nasdaq First North during the years 2010 – 2020. An OLS regression model is utilized to analyze the relationship between underpricing, measured as the initial returns, and firm innovation, measured as patents and Research and Development (R&D). LÄS MER

 4. 4. Standing Selfish and Grand? - A study of private equity impact on IPO valuation

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Alfons Rosendahl Jagut; Vilhelm Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Initial Public Offering; Private Equity; Underpricing; Certification; Grandstanding;

  Sammanfattning : The conflicting effects of private equity certification and grandstanding in relation to IPO underpricing has been disputed since the 1990's. Using a sample of 334 IPOs on six Swedish trading platforms, applying a Tobin's Q value relative as an alternative to first-day returns, this thesis finds differences in valuations between private equity and non-private equity backed IPOs. LÄS MER

 5. 5. The stock market and innovation : Does the stock market attract, select and boost innovation?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Becky Lidgren; Frida Myrsten; [2021]
  Nyckelord :innovation; IPO; going public; stock market; information asymmetry; signalling; underpricing; patents; patent applications;

  Sammanfattning : This paper explores the stock market as a source of funding for innovation by looking at the ability of the stock market to attract, identify and channel funds to innovative firms. We analysed 541 IPOs on the Swedish stock market between the years 2000-2015, using patent applications as a proxy for innovation. LÄS MER