Sökning: "Territorial borders"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Territorial borders.

 1. 1. Fundamental Rights Outside of the EU – Implications of Frontex Multi-actor Operations Beyond the External Borders

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Yashar Modaber; [2019]
  Nyckelord :EU law; Frontex; EBCG; Border management; Fundamental rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The European Border and Coast Guard (EBCG), consisting of the EU agency of Frontex and the Union member states, has the mandate to perform missions relating to border management beyond the territory of said states. Its staff may act in the territory of third countries and on the high seas, which raises the question of what the implications are in respect to the obligations which the EU fundamental rights regime imposes on the public entities during their operations. LÄS MER

 2. 2. Asylrättens innebörd i internationell rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rebecca Sahlin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :refugees right of asylum customary international law custom territorial right human rights ethics seek obtain; flyktingar asylrätt rätten till asyl sedvanerätt internationell sedvana folkrätt territoriell rätt mänskliga rättigheter söka erhålla etik sedvanebedömning;

  Sammanfattning : En av de mest politiskt omdebatterade frågorna i världen idag är hur ett land ska ställa sig till de migranter och människor på flykt som söker skydd inom landets gränser. Även inom juridiken finns olika uppfattningar av vad rätten till asyl verkligen innebär. LÄS MER

 3. 3. Breaking bread across borders: a case study on the efficiency of the interregional educational network between France, Belgium, Luxembourg and Germany

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Charlotte Saillard; [2018]
  Nyckelord :Multi-level governance; Greater Region; Cross-border project; Interreg; education; network;

  Sammanfattning : Cross-border cooperation is growing mostly thanks to incentives in the form of funding under the European Regional Development Funds (ERDF) and its Interreg programme also called European Territorial Cooperation (ETC). This funding and support under EU cohesion policy, aims at reducing the economic, social and territorial disparities between the EU regions rather than between EU countries. LÄS MER

 4. 4. Transportinfrastrukturplanering inom Greater Copenhagen – en studie av relationen mellan stat och region

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Emil Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Regionalization; Transport infrastructure; Regional development; Greater Copenhagen; Territorial borders; Social Sciences;

  Sammanfattning : The increasing focus, in recent decades, on regions as the primary actor in economic growth and development has led to tensions concerning the responsibilities for regional development between the regions and the nation states. This essay presents the allocation of responsibility between the region and the state, as a case study of the transport infrastructure planning in the Greater Copenhagen cross-border region between Sweden and Denmark. LÄS MER

 5. 5. Human-Lion Territory : Negotiating Territorial Borders

  Master-uppsats, Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Sara Gibrand; [2018]
  Nyckelord :wildlife; coexistence; lions; territory;

  Sammanfattning : This thesis explores the interaction between natural and urban life through mutual recognition, viewing the clash of territorial borders as dynamic conditions rather than exclusion zones. Gir area in India has been investigated as a unique case where humans and lions for centuries have lived together and established a mutual respect. LÄS MER