Sökning: "Textklassificering"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Textklassificering.

 1. 1. Deep Learning för klassificering av kundsupport-ärenden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Max Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Natural Language Processing; Text Classification; Convolutional Neural Network; Long Short Time Memory; Naturlig språkbehandling; Textklassificering; Convolutional Neural Network; Long Short Time Memory;

  Sammanfattning : Företag och organisationer som tillhandahåller kundsupport via e-post kommer över tid att samla på sig stora mängder textuella data. Tack vare kontinuerliga framsteg inom Machine Learning ökar ständigt möjligheterna att dra nytta av tidigare insamlat data för att effektivisera organisationens framtida supporthantering. LÄS MER

 2. 2. Data Augmentation in Solving Data Imbalance Problems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jie Gao; [2020]
  Nyckelord :Data augmentation; Data imbalance; NLP; Deep learning; Comparison.; Dataförstoring; Data obalans; Textklassificering; Naturlig språkbehandling; Djup lärning.;

  Sammanfattning : This project mainly focuses on the various methods of solving data imbalance problems in the Natural Language Processing (NLP) field. Unbalanced text data is a common problem in many tasks especially the classification task, which leads to the model not being able to predict the minority class well. LÄS MER

 3. 3. Jämförande studie inom ordförståelse för chatbotar

  Kandidat-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Aykut Özpolat; Kim Berglund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Under de senaste åren har intresset ökat för så kallade chatbot-agenter som nyttjar mönsterigenkänning. Tjänsten används inom kundtjänstområdet och genererar affärsnyttagenom att minska personalkostnader och samtidigt säkerställa en hög tillgänglighetför kunder. LÄS MER

 4. 4. Web Scraping using Machine Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Victor Carle; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis explores the possibilities of creating a robust Web Scraping algorithm, designed to continously scrape a specific website even though the HTML code is altered. The algorithm is intended to be used on websites that have a repetitive HTML structure containing data that can be scraped. LÄS MER

 5. 5. Incorporating speaker’s role in classification of text-based dialogues

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Therese Stålhandske; [2020]
  Nyckelord :Natural Language Processing; Text classification; Binary Classification; Conversations; Speaker context; Hierarchical Attention Networks; Attention; Role Dependent Classification Model; Språkteknologi; klassificering av konversationer; textklassifisering; neurala nätverk;

  Sammanfattning : Dialogues are an interesting type of document, as they contain a speaker role feature not found in other types of texts. Previous work has included incorporating a speaker role dependency in text-generation, but little has been done in the realm of text classification. LÄS MER