Sökning: "Thim Pamnér"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Thim Pamnér.

 1. 1. Förebyggande metoder av atelektaser under anestesi

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Thim Pamnér; Lena Stankoska; [2019]
  Nyckelord :Atelektaser; anestesi; positive end-expiratory pressure; continuous positive airway pressure; tidalvolym; lungrekrytering; preoxygenering; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungefär 90% av patienterna som genomgår anestesi utvecklar atelektaser. Atelektaser kan i sin tur ge upphov till inflammatoriska processer som postoperativt kan leda till lungkomplikationer. LÄS MER

 2. 2. Stöd till en cancerpatients närstående : Närståendes önskemål

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Samar Ghazale; Thim Pamnér; [2011]
  Nyckelord :Cancer; desires; family; relatives; support; Cancer; familj; närstående; stöd; önskemål;

  Sammanfattning : En cancerdiagnos påverkar inte bara patienten, utan även patientens närstående. Cancersjukdomen kan innebära stora förändringar i vardagen för de inblandade, både psykosociala och praktiska. Hos närstående uppstår behov som kanske inte helt och hållet tillfredställs på grund av den patientfokuserade vården. LÄS MER