Sökning: "Thomas"

Visar resultat 1 - 5 av 1877 uppsatser innehållade ordet Thomas.

 1. 1. Människor som spelar för mycket: En analys av relationen mellan spelbegär, problemets svårighetsgrad, personlighet, psykisk ohälsa och affektivitet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Thomas Westerberg; [2022-02-17]
  Nyckelord :spelproblem; spelbegär; personlighet; psykisk ohälsa; affektivitet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande tvärsnittsstudie var att undersöka hur personlighetsegenskaper, ångest och depression samt positiv och negativ affekt relaterar till spelproblem och olika dimensioner av spelbegär hos människor med spelproblematik. Deltagarna bestod av personer med spelproblem (N = 66) som besvarat en webenkät som funnits tillgänglig på olika sociala medier/nätverk. LÄS MER

 2. 2. Accelerating sustainability goals through digitalization : How the consumer industry maximizes their SDG through digitalization

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Thomas Christian; Dennis Marechal; [2022]
  Nyckelord :Digitalization; Sustainability; Acceleration; Supermarkets; Consumer industry;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to understand how supermarkets are able to meet their sustainability goals and accelerate them through digitized efforts. Qualitative research through case studies and primary data collected with interviews were conducted. It can be concluded that sustainability efforts get accelerated with the aid of digitalization. LÄS MER

 3. 3. Matteappar- lek eller pedagogik? : En intervjustudie om hur lärare använder matteappar i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Thomas Höglund; [2022]
  Nyckelord :Appar; Chromebook; IKT; matematik; surfplattor; årskurs 4 - 6;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på varför, hur och när matematikapparna används i skolan. Vad har lärarna för mål med användningen av matematikapparna? Använder lärarna matematikapparna till de ändamål som tillverkarna av matematikapparna har tänkt sig? Studien genomfördes via semistrukturerade intervjuer av sex lärare som alla använder matematikappar i någon utsträckning. LÄS MER

 4. 4. Dynamiken mellan singelskapet och tvåsamhetsnormen : en fenomenologisk intervjustudie ur svenska singlars perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Louise Berglund; Lydia Nanono; [2022]
  Nyckelord :singelskap; fenomenologi; Sverige;

  Sammanfattning : Andelen singelhushåll ökar i Sverige, som är ett av de mest individualiserade länderna i världen. Detta kan ses som ett problem eftersom ensamhet kan leda till både fysisk och psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Buddenbrooks auf Schwedisch : Eine komparative Analyse von deutschen Dialekten insechs schwedischen Übersetzungen von Buddenbrooks

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Johan Åström; [2022]
  Nyckelord :Thomas Mann; Übersetzung; Schwedisch; Buddenbrooks; Sprachvarianten; Übersetzungswissenschaft; Plattdeutsch;

  Sammanfattning : Six translations into Swedish of Thomas Mann’s novel Buddenbrooks werecompared, focusing on strategies for translating the author’s use of Germandialects and language varieties, such as Low German, Bavarian and West Prussian.The analysis was based on seven defined strategies for translation of dialects andcomprised 20 excerpts of non-standard German in the original text. LÄS MER