Sökning: "Transmissionsförluster"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet Transmissionsförluster.

 1. 1. Värmeförluster i ett prefabricerat småhus och dess inverkan på husets energiklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Fahlgren Gustav; Johan Lilja; [2021]
  Nyckelord :Transmissionsförluster; Ventilation; Lufttäthet; Passive house; köldbryggor; energieffektivisering.;

  Sammanfattning : In Sweden, the housing sector accounts for about 40% of the country's energy consumption. Theself-contained houses account for about 20% of this energy consumption (Energimyndigheten,2021). Boverket is the authority in Sweden that regulates the laws and regulations that affectenergy use (Boverket, 2016). LÄS MER

 2. 2. Undersökning av färgsystemet T-RayX APA1401 : Vilken inverkan har ett 25 mm värmeisolerande färgsystem på energianvändningen i ett medelvärdigt flerbostadshus i Sverige?

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Federico Vega Ezpeleta; Lawand Hamam; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De svenska byggnadsbestånden står för cirka 40 procent av de totala utsläppen i Sverige. För att minska dessa utsläpp kan innovativa lösningar vara till hjälp. Svenska Aerogel AB har tagit fram en produkt vid namn Quartzene som visar på goda värmeisolerande egenskaper. LÄS MER

 3. 3. Energikartläggning av Hjoggböleskolan : med investeringskalkyl för installation av bergvärmepump

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Martin Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Energiteknik; Energi; Energikartläggning; Bergvärmepump; Investeringskalkyl;

  Sammanfattning : In this work, an energy survey has been carried out at Hjoggböleskolan and an investment calculation for an installation of a geothermal heat pump at the same school on behalf of Skellefteå Municipality. The energy survey carried out was done based on information from existing drawings given by Skellefteå Municipality and site visits to the school. LÄS MER

 4. 4. Nytt Värmesystem till en skola : Beräkning av transmissions- och ventilationsförluster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för kemiteknik

  Författare :Andreas Öberg; [2020]
  Nyckelord :Transmission losses; ventilation losses; thermal bridges; heating system; Transmissionsförluster; ventilationsförluster; köldbryggor; värmesystem;

  Sammanfattning : Med hjälp av Boverkets byggregler och de ISO-standarder som föreskrivs fastställs värmeeffektbehovet för Kyrkbackskolan, Ljusnarsbergs kommunala skola. Ur effektbehovet har sedan ett teoretiskt värmesystem dimensionerats. Resultaten visar att de olika byggnaderna som skolan består av har olika behov beroende på deras utformning. LÄS MER

 5. 5. LCA-SIMULERING FÖR EN MODULBYGGNAD GENOM FYRA OLIKA LIVSCYKLER

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Hudallah Ahmad; Julia Ulfvengren; [2019]
  Nyckelord :life cycle assessment; building modules; module buildings; timber construction; preeschool; climate impact; insulation; transportation load; time-limited building permits; livscykelanalys; Modulbyggnad; träkonstruktion; förskola; klimatpåverkan; tilläggsisolering; transportbelastning; tidsbegränsat bygglov; LCA;

  Sammanfattning : Purpose: There is a severe housing shortage in Sweden, with a deficiency of schools and preschools. At the same time, carbon dioxide emission is measuring higher than ever and the realization of environmental crisis is clear. The building sector is responsible a high percentage of carbon dioxide emissions. LÄS MER