Sökning: "Undersköterskans uppgifter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Undersköterskans uppgifter.

  1. 1. Elever på omvårdnadsprogrammets inställning till undersköterskans arbete och utbildning inom äldreomsorg

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Katrin Rongby; [2010]
    Nyckelord :Omvårdnadsprogrammet; APU; status; äldreomsorg; handledare; utveckling; KASAM;

    Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att studera hur elever på omvårdnadsprogrammets tredje år ser på sin utveckling av synen på arbetslivet under utbildningstiden. Intresserat har särskilt legat på deras syn på ett arbete inom äldreomsorg och på hur de ser på omvårdnadsyrkets status. LÄS MER