Sökning: "Undertexter"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet Undertexter.

 1. 1. I fablernas nät : En översättningsvetenskaplig uppsats om att undertexta nederländsk satir till svenska

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Robin Lindqwister; [2021]
  Nyckelord :Translation; subtitles; satire; humour; Dutch; Swedish; cultural references; Översättning; undertexter; satir; humor; nederländska; svenska; kulturella referenser;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats består av en längre översättning i form av en undertextning från nederländska till svenska, samt en kommentar till översättningen. Källtexten utgörs av inslaget De online fabeltjesfuik (ordagrant ’fabelryssjan’) ur det nederländska satiriska nyhetsprogrammet Zondag met Lubach. LÄS MER

 2. 2. Voice Qualities in Audio Subtitles : Opportunities and Challenges in Voice Design for accessibility and beyond

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anne-Charlot Scholz; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper explores novel experiential qualities of the voice in Audio Subtitles through research through design. Audio subtitles is an accessibility service for users who have trouble comprehending subtitles in audiovisual content and has been newly developed for video on demand platforms such as SVT Play. LÄS MER

 3. 3. ÖVERSÄTTNING AV KULTURELLA REFERENSER I FILMER. Spanskspråkiga filmer med svenska undertexter

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Isabella Holmin; [2020-06-09]
  Nyckelord :Översättarprogrammet; Undertexter; spanska; svenska; ECR; film; kultur;

  Sammanfattning : När vi läser en översatt bok har vi endast måltexten framför oss. Men när vi ser på tv där det talas ett främmande språk kan vi samtidigt läsa undertexterna. Då har vi både käll- och måltext tillgängliga på samma gång. LÄS MER

 4. 4. Talets och undertextens olika nyanser : En undersökning av strykningar utav modalitet och uttryck för värderingar i adaptionen från tal till undertext

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Linnea Adolfsson; [2020]
  Nyckelord :Subtitling; Intralingual Subtitling; Agenda; SVT; Corona-pandemic; SystemicFunctional Linguistics; Modality; Valuation; Equivalence; Availability; Information loss; Undertexter; Intralingval undertext; Agenda; SVT; Corona-pandemin; Systemisk- funktionell lingvistik; modalitet; värderingar; ekvivalens; tillgänglighet; informationsbortfall;

  Sammanfattning : The communication regarding the new corona-virus raises questions about availability and plain language. In Sweden, approximately 1.5 million people are in need of this communication through written language due to, inter alia, hearing impairment. LÄS MER

 5. 5. Kvalitet på skam : en kvalitetsundersökning av fansubs i tv-serien SKAM

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Anna Kaufner; [2020]
  Nyckelord :subtitling; fansubs; quality assessment; FAR model; functional equivalence; acceptability; readability; undertextning; fansubs; kvalitetsmänting; FAR-modell; funktionell ekvivalens; acceptans; läsbarhet;

  Sammanfattning : Undertexter skapade av fans, så kallade fansubs, utmärker sig ofta med att utmana de standardiserade normerna inom undertextning genom att vara friare från deras inflytande. En serie som det har skapats relativt mycket fansubs för är den norska webbaserade ungdomsserien SKAM, som fans började skapa egna undertexter till eftersom de ville göra serien mer tillgänglig för tittare från andra länder. LÄS MER