Sökning: "VEM ÄR SVENSK"

Visar resultat 1 - 5 av 351 uppsatser innehållade orden VEM ÄR SVENSK.

 1. 1. From Victim to Perpetrator : A Feminist Critical Discourse Analysis of Swedish News Media in the Wake of MeToo

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Beatrice Tylstedt; [2021]
  Nyckelord :Feminist critical discourse analysis; defamation; MeToo; Feministisk kritisk diskursanalys; förtal; MeToo;

  Sammanfattning : Four years after the Swedish MeToo-movement, ten women who publicly accused men of sexual violence have been convicted of the crime defamation. Framed as realizing questions of truth, sexual violence and the roles victim and perpetrator, the convictions have caused an extensive and polarized debate in Swedish news media. LÄS MER

 2. 2. Om aktörer inom svensk arbetsförmedling. : En studie om intressekonflikter mellan medverkande på den arbetsmarknadspolitiska arenan.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Anna Herslow Deijenberg; Michaela Lundin; [2021]
  Nyckelord :Labor market policy; private actors; neoliberalism; policy analysis; Bacchi; Strange; Lundquist; Almega; Offentlig förvaltning; arbetsmarknadspolitik; privata aktörer; nyliberalism; policyanalys; Bacchi; Strange; Lundquist; Almega;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra intressekonflikter som uppstått mellan kommun och branschorganisation när en kommun ansökt om att få bli leverantör till Arbetsförmedlingen för en tjänst som tidigare endast upphandlats med privata aktörer. Vidare är vårt syfte att undersöka huruvida demokratiska eller ekonomiska incitament ligger till grund för Karlshamns kommun respektive branschorganisationens ställningstagande i denna fråga. LÄS MER

 3. 3. "I sprickorna kommer maskuliniteten in" : En kvalitativ studie om maskulinitetskonstruktioner i Håkan Hellströms låttexter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Matilda Kruuna; [2021]
  Nyckelord :performativitet; homosocialitet; genusslentrian; Håkan Hellström; maskulinitet; närläsning;

  Sammanfattning : Maskulinitet kan förstås som något en gör, och uttrycker genom tal och handlingar. Musik ochlåttexter är en arena där maskulinitetskonstruktioner kan synliggöras. Håkan Hellström är en avSveriges största manliga artister och hans låttexter har studerats tidigare kring bland annat hur dekonstruerar maskulinitet. LÄS MER

 4. 4. Konkurrerande sanningar om ADHD - en svensk medieanalys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Monika Markovska; Anna Hallén Buitenhuis; [2021]
  Nyckelord :ADHD; DSM; social constructivist perspective; science; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how different scientific truths create different perceptions and attitudes in Swedish articles. With the overall question: “What different points of view, descriptions and explanations of ADHD, Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, do we see in the Swedish media through articles?”, we wished to address how the media responded to two different discourses, the biomedical and the psychosocial. LÄS MER

 5. 5. Skapandet av den ideala migranten - En WPR-analys av Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraternas migrationspolitik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Sonja Jansson; [2021]
  Nyckelord :migrationspolitik; ‘community of value’; samhällsgemenskap; socialdemokraterna; sverigedemokraterna; moderaterna; inkludering exkludering; ideal medborgare; WPR; intersektionalitet; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Migrationspolitik berör territoriella gränsdragningar mellan medborgare och icke-medborgare, men även politiska gränsdragningar inom nationen. Det ställer frågan om vem som tillåts att fullt ut tillhöra det svenska samhället. LÄS MER