Sökning: "Viktor Helander"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Viktor Helander.

 1. 1. Effekten av fysisk aktivitet för vuxna individer med depression : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Alice Nyberg; Viktor Helander; [2020]
  Nyckelord :Behandling; depression; fysisk aktivitet; hälsa;

  Sammanfattning : Background: Depression is a major social issue affecting 19% of Sweden’s population. The affected individuals can have a lowered mood, suicidal thoughts and concentration problems. Antidepressants and CBT are two different treatment methods. LÄS MER

 2. 2. Att ”checka av” undervisningsinnehåll : Lärare i idrott och hälsas prioritering av innehållet i idrott och hälsa 1 på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Viktor Helander; [2018]
  Nyckelord :idrott och hälsa; prioritering; undervisningstid; ”checka av”; habitus;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare inom kursen idrott och hälsa 1 på gymnasiet ser på de olika områdena i det centrala innehållet i kursplanen och varför vissa områden får mer eller mindre undervisningstid. I denna studie har fem stycken semistrukturerade intervjuer genomförts med lärare som undervisar i kursen idrott och hälsa 1. LÄS MER

 3. 3. BTR - Isbrytaren Sankt Erik

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Simon Helander; Viktor Danielson; Erik Holgersson; Christian Dahl; [2015]
  Nyckelord :Maritime museum; museum; icebreaker; fire scenarios; Fire safety evaluation; egress; Stockholm; sensitivity analysis; FDS; Pathfinder; LTH.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to evaluate the safety of life during evacuation from the icebreaker Sankt Erik in Stockholm in the event of fire onboard. Sankt Erik was decommissioned in 1977 and operates since 1980 as a museum under the Swedish Maritime Museum in Stockholm, moored at Galärvarvet. LÄS MER