Sökning: "Ylva Stagler"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ylva Stagler.

  1. 1. Positiv särbehandling i Sverige - En kritisk analys av Sveriges tolkning av positiv särbehandling i relation till EU-rätten

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

    Författare :Ylva Stagler; [2021]
    Nyckelord :jämställdhet mellan kvinnor och män; positiv särbehandling; förbud mot diskriminering; undantag; undantagsregel; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Equality between women and men in the workplace is important when working towards an equal society. This essay aims to investigate how Sweden has interpreted the exemption from discrimination called positive action. The concept is based on EU law and is formulated to promote equality between men and women at the workplace. LÄS MER