Sökning: "förbud mot diskriminering"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden förbud mot diskriminering.

 1. 1. Rätten till arbete - arbetsgivarens ansvar att motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Amanda Mårtensson; Pablo Santi Velazco; [2021]
  Nyckelord :funktionsnedsättning; diskriminering; diskrimineringsförbud; tillgänglighetsåtgärder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För en person med funktionsnedsättning kan det finnas hinder som innebär att rätten till delaktighet i arbetslivet på lika villkor som andra begränsas. Denna utredning syftar till att med den rättsdogmatiska metoden utreda vad som innefattas i arbetsgivarens ansvar att motverka diskriminering och främja personer med funktionsnedsättnings rätt till deltagande i arbetslivet. LÄS MER

 2. 2. Positiv särbehandling i Sverige - En kritisk analys av Sveriges tolkning av positiv särbehandling i relation till EU-rätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ylva Stagler; [2021]
  Nyckelord :jämställdhet mellan kvinnor och män; positiv särbehandling; förbud mot diskriminering; undantag; undantagsregel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Equality between women and men in the workplace is important when working towards an equal society. This essay aims to investigate how Sweden has interpreted the exemption from discrimination called positive action. The concept is based on EU law and is formulated to promote equality between men and women at the workplace. LÄS MER

 3. 3. Aktiva åtgärder mot trakasserier - Från lagstiftning till praktik

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Michael Cederfjärd; [2020-10-27]
  Nyckelord :diskriminering; aktiva åtgärder; särkoppling; äldreomsorg; trakasserier; sexuella trakasserier; arbetsmiljö; riktlinjer och rutiner;

  Sammanfattning : Trakasserier är ett stort problem i arbetslivet. Den svenska diskrimineringslagstiftningen både förbjuder och ställer krav arbetsgivarens förebyggande arbete för att motverka trakasserier och sexuella trakasserier. Syftet med denna studie är att ge ökad kunskap om hur detta förebyggande arbete sker i praktiken. LÄS MER

 4. 4. Lagen om aktiva åtgärder. En kvalitativ studie om arbetsgivares förebyggande antidiskriminering.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Danielle Badri Holmström; [2019]
  Nyckelord :aktiva åtgärder; antidiskriminering; implementering; policy; förebyggande; arbetsgivare; Malmö stad; Lunds kommun;

  Sammanfattning : Svensk diskrimineringslagstiftning slår fast att arbetsgivare och utbildningssamordnare ska motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Lagens tredje kapitel, kallat Aktiva åtgärder, syftar till att arbetet med antidiskriminering ska bedrivas i förebyggande syfte. LÄS MER

 5. 5. Bristande tillgänglighet på universitetet ur ett internationellt perspektiv - Samspelet mellan diskrimineringslagen och FN:s konvention om rättigheter för personer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefine Svahn; [2019]
  Nyckelord :Funktionsrättskonventionen; diskriminering; diskrimineringslagen; rätt till utbildning; CRPD; bristande tillgänglighet.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Author: Josefine Svahn Title: Lack of Accessibility in the University from an International Perspective Supervisor: Niklas Selberg Introduction On the 14th of January 2009 Sweden committed to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, a convention that seek to protect the rights of persons with disabilities. Article 24 of the CRPD, which concerns the right to inclusive education, states that all students with disabilities should be able to participate in the general education system without being discriminated. LÄS MER